Een dringend advies tot het dragen van een mondkapje is veel te onduidelijk, zo vinden vakbonden CNV en FNV.

Uit een enquête van vakbond CNV blijkt dat de meerderheid van de werknemers liever een verplichting ziet dan een dringend advies.

De vrijblijvende situatie zorgt ook voor vervelende situaties op de werkvloer als klanten in discussie gaan, zo geeft FNV aan.

In winkels waar een mondkapjesplicht geldt zouden werknemers ook een kwartiertje adempauze moeten krijgen, stelt FNV.

Het ‘dringend advies’ een mondkapje te dragen is veel werknemers te onduidelijk. Werkend Nederland ziet liever een duidelijke verplichting tot zo’n mond-neusmasker vanuit het kabinet.

Uit een enquête van vakbond CNV blijkt dat 64 procent pleit voor een verplichting in plaats van een dringend advies. Uit het onderzoek valt ook op te maken dat in veel gevallen de 1,5-meterregel op de werkvloer niet wordt nageleefd.

Vakbond FNV is overigens geen voorstander van een mondkapjesplicht bij bijvoorbeeld winkelpersoneel. Die vakbond pleit voor het strikter handhaven van de 1,5-meterregel.

CNV wil duidelijkheid vanuit het kabinet

Volens CNV zijn de cijfers glashelder en is het zaak dat het kabinet duidelijkheid verschaft. Zeker omdat een kwart van de ondervraagden zich niet veilig voelt op de werkvloer voor coronabesmettingen. Een derde van de ondervraagden stelt dat op het werk de coronaregels niet nageleefd worden.

Het overheidsbeleid over het dragen van mondkapjes bestempelt ook vakbond FNV als onduidelijk. Dit zorgt ook voor vervelende situaties op de werkvloer als klanten in discussie gaan.

“Zeker in beroepen waar de 1,5 meter afstand nauwelijks haalbaar is, zou iedereen een mondkapje moeten dragen”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Het gaat dan om winkels, horeca en in de productie. De verplichting zou voor zowel klanten, omstanders als voor werkenden zelf moeten gelden.

Ook geven veel ondervraagden aan dat mensen met klachten (zoals verkoudheid) gewoon naar werk komen. Bijna een vijfde van de ondervraagden zou dit ervaren op het werk. Daarbij valt ook op dat werkgevers steeds lakser omgaan met coronaregels. Ook wordt een deel van de ondervraagden (16 procent) die thuis kunnen werken, gevraagd om toch naar kantoor te komen.

Lees meer: Kan een werkgever jou dwingen naar kantoor te komen? Een advocaat arbeidsrecht legt uit hoe dat zit

CNV waarschuwt dat de werkplek daarmee een broeinest voor coronabesmettingen wordt. De bond vindt ook dat er tempo moet worden gemaakt met sneltests, zodat iedereen met klachten snel weet waar hij of zij aan toe is.

Een kwartiertje om op adem te komen

Nu veel winkels hun medewerkers opdragen om een mondkapje te dragen, zou er ook voldoende ‘adempauze’ geregeld moeten worden, zo vindt vakbond FNV.

Elk uur een kwartier zonder mondkapje is volgens de vakbond het best werkbaar. Bij de vakbond komen veel vragen van winkelpersoneel binnen over de mondkapjes.

Volgens de bond is handhaving van de 1,5 meter belangrijker voor het voorkomen van verdere verspreiding van het virus dan een plicht tot het dragen van een mondkapje.

Als een winkel toch een mondkapjesbeleid invoert, dan is het volgens de bond belangrijk dat medewerkers inspraak hebben en dat het veilig en werkbaar gebeurt.

Volgens FNV is het de verantwoordelijkheid van winkeldirecties en niet van de winkelmedewerkers om te zorgen dat een winkel een veilige plek is. Dat kan bijvoorbeeld door een goed deurbeleid en voldoende beveiligers. Verder wijst de bond erop dat personeel via de ondernemingsraad een stem heeft als het gaat om mondkapjesplicht.

FNV legt verder uit dat een mondkapje geen veiligheidsgaranties biedt, zeker omdat onduidelijk is wanneer klanten of werknemers een veilig en schoon mondkapje dragen. Ook is het voor veel werknemers vermoeiend om de hele dag met een mondkapje te lopen.

Lees meer: