Er komt een updateverplichting en die geldt dan ook voor los verkochte software zoals games en streamingdiensten als Netflix.

Het kabinet wil aanbieders verplichten consumenten een garantie op het aanbieden van updates te geven.

Hoe lang dat moet zijn verschilt per product, net zoals bij andere soorten garanties.

Uit het wetsvoorstel blijkt dat de wet straks niet alleen voor ‘slimme apparaten’ geldt, maar dat dus bijvoorbeeld ook streamingdiensten onder de garantieverplichting gaan vallen.

Het kabinet wil het aanbieden updates verplicht stellen en die verplichting moet ook gaan gelden voor losse software. Consumenten hebben in die opzet dan ook recht op updates van bijvoorbeeld games en streamingsdiensten zoals Netflix en Spotify.

Verkopers zijn in de toekomst dan verantwoordelijk voor de garantie op updates. Zij zullen hierover afspraken moeten maken met een fabrikant of de leverancier.

Hoe lang de updates verplicht blijven, zal per product verschillen. Voor dure producten zal dit langer zijn, zoals dat ook bij garanties geldt. Over het algemeen wordt gekeken naar “wat redelijk is voor een consument”.

De veiligheid van dit soort producten schiet sowieso nog te vaak tekort, vindt het kabinet. Nederland gaat daarom in Brussel lobbyen voor “het stellen van wettelijke minimumeisen voor de digitale veiligheid”.

Eerder was duidelijk dat de wettelijke updateverplichting zou moeten gelden voor 'slimme apparaten', nu is ook duidelijk dat dat ook software onder het voorstel valt.

Veel Nederlanders vergeten updates uit te voeren

Uit onderzoek bleek eerder dit jaar dat meer dan de helft van de Nederlanders updates van slimme apparaten uitstelt of zelfs helemaal vergeet, terwijl dit kan leiden tot gaten in de beveiliging van producten.

Met een campagne, #doejeupdates, probeert het kabinet mensen ertoe aan te zetten toch op tijd hun updates uit te voeren.

"Als je slimme apparaat kwetsbaar is, ben je dat als consument ook", zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. "Dus we werken niet alleen aan bewustzijn bij mensen, en aan extra bescherming door verkopers te verplichten om updates aan te bieden. We zorgen ook dat fabrikanten veiligere apparaten gaan maken."

Lees ook: