De werkloosheid is voor het eerst dit jaar licht toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De laatste keer dat we een lichte toename zagen van de werkloosheid was in december vorig jaar. Maar de krapte op de arbeidsmarkt is nog altijd goed te merken; sinds de piek van de werkloosheid tijdens de coronacrisis in 2020 is de werkloosheid eigenlijk in een vrijwel rechte lijn gedaald. Ondanks de lichte stijging van afgelopen maand blijft de werkloosheid dan ook extreem laag.

Volgens het CBS stond 3,3 procent van de beroepsbevolking in mei aan de kant. Een maand eerder ging het om 3,2 procent, dat was van het laagste percentage sinds het begin van de maandelijkse metingen begin 2003. In totaal kwam het aantal werklozen uit op 323 duizend mensen.

Daarnaast blijkt uit cijfers van het CBS dat voor het eerst sinds die cijfers worden bijgehouden het aandeel jonge mannen met een baan hoger is dan het aandeel jonge vrouwen met een baan. 

Volgens het statistiekbureau had sinds 2003 altijd een hoger percentage jonge vrouwen werk. In de afgelopen twee jaar hebben jonge mannen echter een inhaalslag gemaakt.

3,3 miljoen mensen niet beschikbaar voor werk

De werkloosheid wordt vastgesteld aan de hand van peilingen, waarbij mensen wordt gevraagd of ze recent actief op zoek zijn geweest naar een baan. Maar er is daarnaast ook een grote groep die om verschillende redenen niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

In mei hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 23.000 per maand afgenomen naar het laagste aantal sinds juni 2009.

De lichte toename van de werkloosheid in mei hing volgens het CBS vooral samen met een toegenomen toestroom uit de niet-beroepsbevolking. Meer dan in de voorgaande maanden gingen mensen die niet tot de beroepsbevolking behoorden aan het werk of op zoek naar werk.

Daardoor nam zowel het aantal werkenden als het aantal werklozen toe. Gemeten over de afgelopen drie maanden is de trend nog steeds dat de werkloosheid daalt. Bij het aantal werkenden zette de groei van de afgelopen twee jaar door. In het afgelopen jaar was de toename vooral sterk bij jongeren.

Aantal WW-uitkeringen daalde

Over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met 4000 per maand. Meer mensen gingen in mei op zoek naar werk. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 40.000 per maand toe naar 9,6 miljoen.

Het aantal WW-uitkeringen daalde in mei met ruim 10.000 tot 165.000 ten opzichte van april. Dat betekende een afname met 5,8 procent. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen met 34 procent gedaald. Het aantal WW-uitkeringen nam in alle leeftijdsklassen af.

In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal jonge mannen met een baan harder dan het aantal werkende jonge vrouwen. Opvallend is verder dat het aantal jongeren met een vaste baan ook groeide. Vooral bij jonge mannen nam het aantal met een vaste baan sterk toe. De meeste jongeren werken in deeltijd, meldt het CBS. Dat wil zeggen dat zij maximaal 35 uur per week werken.

Inmiddels heeft 76,2 procent van de jonge mannen tussen 15 en 25 jaar oud een baan tegen 76,1 procent van de jonge vrouwen. Bij mensen boven de 25 jaar heeft al jaren een groter aandeel van de mannen dan van de vrouwen betaald werk.

Het afgelopen jaar vonden jongeren vooral meer werk in de horeca. Dat hing samen met het herstel van die sector ten opzichte van begin 2021, toen er nog een strenge lockdown vanwege corona gold.

Lees ook: Laat jonge werklozen uit Franse voorsteden in Hollandse kassen werken, oppert minister van Gennip