• De werkloosheid is in mei een fractie opgelopen tot 3,5 procent van de beroepsbevolking.
  • Toch is de werkloosheid in Nederland nog altijd relatief laag.
  • Economen van Rabobank verwachten dat de economische afkoeling gepaard zal gaan met slechts een beperkte toename van de werkloosheid, vanwege aanhoudende personeelskrapte.
  • Lees ook: Lonen stijgen harder dan inflatie: werkgevers bezorgd over loon-prijsspiraal

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar afgekoeld, maar op de arbeidsmarkt blijft de stemming redelijk positief. Dat is ook te zien aan de werkloosheidscijfers.

De werkloosheid in Nederland is in mei licht toegenomen, na een kleine afname in de voorgaande maand. De arbeidsmarkt is al geruime tijd erg krap en economisch mindere vooruitzichten hebben daar weinig verandering in gebracht.

Vorige maand zat 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers. In april was nog sprake van een lichte daling van de werkloosheid tot 3,4 procent.

In mei waren 353.000 mensen van 15 tot 75 jaar werkloos, tegen 343.000 in april. Het cijfer van mei ligt nog wel lager dan dat van maart, toen 357.000 mensen als werkloos geregistreerd stonden.

Het CBS meet de ontwikkeling van het aantal werklozen als gemiddelde verandering in de afgelopen drie maanden. In de maanden maart tot en met mei nam het aantal werklozen licht af met gemiddeld duizend per maand. Het aantal werkenden steeg in dezelfde periode met gemiddeld 9000 per maand naar 9,7 miljoen.

In mei hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Ze worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Het UWV verstrekte in mei 151.000 WW-uitkeringen. Dat zijn er 5400 ofwel 3,5 procent minder dan in april. In mei werden 20.300 WW-uitkeringen beëindigd, en kwamen er 14.900 nieuwe uitkeringen bij. In vergelijking met mei vorig is het aantal WW-uitkeringen inmiddels 8,4 procent lager. Met name onder 45-plussers zijn nu minder WW-uitkeringen dan een jaar geleden.

Groei Nederlandse economie koelt af, maar werkloosheid blijft relatief laag

De Nederlandse economie groeit dit jaar met 0,6 procent en volgend jaar met 0,9 procent, verwachten economen van Rabobank. Het eerste kwartaal van 2023 toonde een verrassende krimp noteerde door de afzwakkende wereldhandel.

De economen van Rabobank gaan ervan uit dat de werkloosheid iets stijgt. Maar die blijft naar verwachting op een laag niveau vanwege de aanhoudende personeelskrapte. Naar verwachting piekt de werkloosheid in 2024 op 4 procent van de beroepsbevolking.

LEES OOK: Zeer magere groei van Nederlandse economie dit jaar, maar werkloosheid niet boven 4%, verwachten Rabobank en ABN AMRO