Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00
2:51
  • De werkloosheid is in de laatste maand van 2021 iets toegenomen, naar 3,8 procent van de beroepsbevolking.
  • Over het hele jaar bezien is de werkloosheid flink afgenomen; de situatie op de arbeidsmarkt blijft dan ook krap.
  • Het CBS gaat vanaf dit jaar uit van een nieuwe berekening van ‘werkloosheid’, met zowel de oude als de nieuwe rekenmethode blijft de ontwikkeling van de cijfers gelijk.
  • Lees ook: Vliegtuigbouwer Airbus wil 6.000 mensen aannemen, waaronder mogelijk ook werknemers in Nederland.

De werkloosheid is in de laatste maand van het afgelopen jaar iets toegenomen, dat meldt meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Over het hele jaar gezien is de werkloosheid wel fors afgenomen.

Het werkloosheidspercentage kwam in december 2021 uit op 3,8 procent van de beroepsbevolking, iets hoger dan de 3,7 procent in november.

Het aantal werklozen kwam in december 2021 uit op 369.000. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen wel nog met gemiddeld 10.000 per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 25.000 per maand toe naar 9,4 miljoen.

In december hadden 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,4 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 3000 per maand gedaald.

Aantal WW-uitkeringen licht toegenomen

Het aantal WW-uitkeringen is voor het eerst sinds februari 2021 licht toegenomen. Eind december waren er bijna 192.000 lopende WW-uitkeringen, een toename van 2500 ten opzichte van eind november.

Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV zegt in een toelichting dat de stijging gebruikelijk is. "Aan het eind van het jaar is er altijd een stijging te zien in het aantal WW-uitkeringen. Dit komt door seizoenseffecten vanuit de bouw en landbouw. Daar kwamen in december nog de kleine effecten van de coronamaatregelen bij en de stijging van het aantal jongeren onder de 25 die in WW terecht kwamen."

Ondanks deze lichte stijging is het aantal WW-uitkeringen volgens Witjes nog steeds laag. Ten opzichte van eind 2020 is het aantal WW-uitkeringen 33 procent lager en de instroom in de WW over 2021 is het laagst in dertien jaar. "De arbeidsmarkt is nog steeds krap", aldus Witjes.

Nieuwe meetmethode voor werkloosheid

Als gevolg van een nieuwe EU-verordening heeft het CBS de manier aangepast waarop het de beroepsbevolking meet. Met deze methode worden niet alleen meer werklozen, maar ook meer werkenden in beeld gebracht. Op basis van de nieuwe meetmethode liggen de werkloosheid en de arbeidsdeelname hoger dan volgens de oude methode.

Volgens de oude methode zou de werkloosheid in december zijn uitgekomen op 2,8 procent, tegen 2,7 procent in november. Zowel volgens de oude als nieuwe methode daalde de werkloosheid gedurende 2021 sterk.

Lees over werkgelegenheid ook: