Na een eerdere lichte stijging is de werkloosheid in februari weer licht gedaald. Kwam de werkloosheid in januari nog uit op 3,6 procent van de beroepsbevolking in januari daalde deze tot 3,5 procent in februari, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De arbeidsmarkt is al geruime tijd erg krap en economisch mindere vooruitzichten hebben daar weinig verandering in gebracht.

Van december tot en met februari kwamen er maandelijks gemiddeld 17.000 mensen met betaald werk bij. In diezelfde periode nam het aantal werklozen per maand met 3000 af. Daarmee heeft bijna 73 procent van de Nederlandse bevolking een baan. Het statistiekbureau merkt daarbij op dat het percentage werkenden eind 2022 nog sterk steeg, maar in de eerste twee maanden van dit jaar gelijk bleef.

Er is ook een grote groep mensen die om verschillende redenen niet op zoek zijn naar werk, zoals gepensioneerden of mensen die arbeidsongeschikt zijn. Die niet-beroepsbevolking is de afgelopen maanden gekrompen en telt nu 3,3 miljoen mensen.

Het UWV verstrekte in februari 154.000 WW-uitkeringen, bijna 34.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In alle sectoren daalde het aantal werkloosheidsuitkeringen. De afname was het grootst in de horeca.

LEES OOK: Blijf jezelf en jouw bedrijf continu ontwikkelen met de beste banen en talenten