Nederlandse vrouwen werken veel vaker in deeltijd dan mannen en hebben daarom op de arbeidsmarkt het imago dat ze werk en privé optimaal willen combineren.

Maar dat geldt voor alle werknemers – ook mensen zonder kinderen.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat iedereen – ongeacht het geslacht – zijn werkgever er even hard op afrekent als werk te veel privétijd opeist.

Het Amerikaanse onderzoek richtte zich op de ‘ideale werknemer’, waarvan veel werkgevers vinden dat die volledig beschikbaar moet zijn voor zijn werk, fulltime moet kunnen werken tot zijn pensioen en het liefst niet wordt afgeleid door familiezaken.

Om na te gaan hoe realistisch dat ideaalbeeld is, vroegen de onderzoekers 2.700 werknemers – waarvan de helft man – een vragenlijst in te vullen over het plezier dat ze uit hun werk halen, de mate waarin werk en privé in elkaar overlopen en over hun toekomstplannen voor hun carrière.

Minder gelukkig

Wat bleek? Veertig procent van de werknemers had het gevoel geen vrij te kunnen vragen voor privézaken zonder dat zijn groeimogelijkheden op het werk daaronder zouden lijden. Ze gaven aan daardoor minder gelukkig te zijn met hun werk en misschien zelfs op zoek te gaan naar een andere baan.

Volgens de onderzoekers hebben alle werknemers daar last van – zowel mannen als vrouwen en van alle leeftijden – maar voelen ze zich door hun werkgever gediscrimineerd en in de steek gelaten als ze meer vrije tijd willen. Daarom vragen ze daar soms maar niet om, waardoor ze het gevoel hebben dat ze geen controle hebben over hun eigen agenda.

Om dit gevoel bij werknemers te voorkomen, geven de onderzoekers aan werkgevers de tip om duidelijke richtlijnen en regels op te stellen over de scheiding tussen werk en privé. Ook moeten ze er vervolgens voor zorgen dat werknemers het gevoel hebben dat ze daar een beroep op kunnen doen zonder dat hun carrière in gevaar komt.

LEES OOK: Waarom veel goede sollicitanten in de laatste ronde toch in de fout gaan, volgens de HR-manager van Wolters Kluwer