Gehoorschade, een burn-out, gezondheidsschade door het werken met gevaarlijke stoffen: werkgevers hebben de plicht om maatregelen nemen die helpen voorkomen dat werknemers dit soort schade lijden bij de uitoefening van hun werk.

Hiervoor moeten werkgevers eerst de risico’s in kaart brengen, vervolgens een plan van aanpak opstellen waarin ze vastleggen hoe ze die risico’s willen verminderen en tot slot de risico’s evalueren: de zogeheten risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

De Arbowet schrijft voor dat elke werkgever zo’n RI&E moet opstellen. Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten dit document ook nog laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige.

Bedrijven zonder RI&E riskeren een boete die kan oplopen tot €4.500

Ondanks de verplichting van een RI&E, blijkt slechts de helft van alle bedrijven deze te hebben. Wie dit nalaat riskeert een boete die kan oplopen tot 4.500 euro, maar kan ook aansprakelijk worden gesteld bij bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, waarschuwt Willemijn Jansma, arbeidsrecht advocaat in een blog op CHRO.nl.

Volgens haar is een RI&E geen papieren tijger, maar biedt het in de praktijk veel voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Het verkleint het risico op bedrijfsongevallen of -ziektes, beperkt de bedrijfsaansprakelijkheid als het misgaat en draagt bovenal bij aan een veilige en prettige werkomgeving. Win-win, conludeert Jansma.

LEES HIER het volledige artikel op CHRO hier: Gezondheidsrisico’s militairen onderstrepen noodzaak RI&E-plicht werkgevers – wat moeten zij weten?