Een werkgever mag het loon van een zieke werknemer niet stopzetten als deze een voorstel voor het beëindigen van het dienstverband niet accepteert, zo oordeelde de kantonrechter in een kort geding dat arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink op hr-platform HR Praktijk bespreekt.

In de zaak ging de arbeidsongeschiktheid van de werknemer gepaard met een arbeidsconflict tussen hem en zijn werkgever. Die had een voorstel tot beëindigen van het dienstverband gedaan waar de werknemer niet mee akkoord ging. De werkgever bestempelde dit als het niet opvolgen van het advies van de bedrijfsarts, waarop ze besloot tot een loonstop. Werknemers hebben in principe recht op 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte.

Arbeidsrechtadvocaat Besselink komt adviezen tegen waarin de bedrijfsarts expliciet adviseert een beëindigingsovereenkomst af te sluiten, wat in deze zaak niet het geval was. De wet schrijft voor dat een loonstop kan worden toegepast als de werknemer zonder goede reden adviezen weigert op te volgen die gericht zijn op re-integratie. Het advies “om tot een oplossing te komen” van de bedrijfsarts in deze zaak, valt daar niet onder.

Lees het hele artikel op HR Praktijk: Mag je het loon stop zetten als werknemer niet ingaat op een beëindigingsvoorstel?