Het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden om bijvoorbeeld over te stappen op elektrische leaseauto’s of e-bikes wordt voor werkgevers gemakkelijker door een recente uitspraak van de Hoge Raad. Dat signaleert advocaat arbeidsrecht Astrid Zuidinga in een eigen artikel op de site CHRO.nl.

In arbeidsovereenkomsten zijn soms bepalingen opgesteld die het eenzijdig aanpassen van arbeidsvoorwaarden mogelijk maken. Doorgaans mag dit alleen als er voor werkgevers sprake is van een “zwaarwegende reden”. Het bedrijf zit bijvoorbeeld financieel in zwaar weer en moet bezuinigen, waardoor er bijvoorbeeld even geen geld meer is voor een fitnessabonnement van de zaak.

Als er niet zo’n clausule in een contract staat, geldt dat werkgever en werknemer zich beiden “goed” dienen te gedragen. Een werkgever moet dan aantonen dat er een noodzaak is om de arbeidsvoorwaarden aan te passen, maar een werknemer kan wegens “persoonlijke omstandigheden” een overgangsperiode afdwingen.

Juristen gingen er altijd vanuit dat het eerstgenoemde eenzijdig wijzigingsbeding vooral van belang was bij collectieve arbeidsvoorwaarden. Het tweede principe van goed werkgever- en werknemerschap zou vooral een rol spelen bij aanpassing van individuele arbeidsvoorwaarden, schrijft Zuidinga.

De Hoge Raad heeft daar eind november een streep doorgezet. Het tweede principe gaat óók op voor collectieve arbeidsvoorwaarden. "Voor werkgevers die geen eenzijdig wijzigingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten of arbeidsvoorwaardenregeling hebben staan, is dit positief nieuws", schrijft Zuidinga.

Het wordt voor bedrijven zonder zo'n eenzijdig wijzigingsbeding in hun contracten dus makkelijker om - bijvoorbeeld - groene arbeidsvoorwaarden door te voeren.

LEES HIER het hele artikel over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden op CHRO.nl