Nederlandse werkgevers denken per saldo meer personeel aan te zullen nemen in de komende maanden. Maar per sector en regio zijn er wel grote verschillen.

In de Arbeidsmarkt-barometer van uitzender Manpower is het percentage werkgevers dat een toename van het personeel verwacht, voor het zeventiende kwartaal op rij hoger dan het percentage werkgevers dat een afname van het aantal werknemers voorspelt.

De barometer komt voor het tweede kwartaal van 2019 uit op een cijfer van +4 procent. Dit betekent dat ‘netto’ (saldo van degenen die een toename dan wel afname van de werkgelegenheid verwachten) 4 procent van de werkgevers een toename verwacht. Dat is gelijk aan het eerste kwartaal, maar 5 procentpunt lager dan het tweede kwartaal van 2018.

Banken snijden in personeel

Werkgevers in de energiesector en de bouw zijn met scores van respectievelijk +19 procent en +14 procent het meest positief gestemd. Andere sectoren met groeiende werkgelegenheid zijn mijnbouw en delfstofwinning (+13 procent), groothandel/detailhandel/horeca (+7) en productiebedrijven (+5).

In de zakelijke en financiële dienstverlening is de stemming omgeslagen. Het werkgelegenheidscijfer komt daar voor het tweede kwartaal uit op -3, na een +2 in het eerste kwartaal en zelfs een +14 een jaar geleden.

Een ommezwaai van groei naar krimp is ook te zien in de landbouw, bosbouw en visserij: van +4 naar -4 in een kwartaal en een afname van -17 jaar op jaar.

(klik voor uitvergroting)

Lees ook op Business Insider

Groei in West en Oost, krimp in Noord en Zuid

In het oosten (+12) en westen van Nederland (+8) zijn werkgevers het meest optimistisch over het aannemen van nieuw personeel. In beide regio’s valt het werkgelegenheidscijfer 5 procentpunt hoger uit dan in het eerste kwartaal.

Krimp is er juist in Noord- en Zuid-Nederland, met scores van respectievelijk -4 en -1. Voor het eerste kwartaal van dit jaar spraken werkgevers zich in beide regio’s nog positief uit.

Volgens Manpower is het voor bedrijven lastig om de juiste kandidaten te vinden voor vacatures. Directeur Jeroen Zwinkels van de Nederlandse tak van Manpower zegt dat bedrijven meer op scholing moeten inzetten, zodat ze zich “niet meer blind hoeven te staren op het vinden van de juiste kandidaat”.

(klik voor uitvergroting)

LEES OOK: Spanning op arbeidsmarkt loopt op tot recordhoogte: 264.000 openstaande vacatures