Werknemers die zijn door blijven werken na hun pensioen en werkgevers met een AOW’er in dienst, krijgen per 1 juli 2023 te maken met een nieuwe regel over de duur van loondoorbetaling bij ziekte.

Dat schrijft hr-platform HR Praktijk. Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, hebben nu recht op dertien weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit wordt per 1 juli 2023 zes weken. Voor werkende AOW’ers die vóór 1 juli ziek worden, geldt dertien weken loondoorbetaling.

De periode van dertien weken is geregeld in een overgangswet die in 2016 van kracht werd. Werknemers hebben recht op twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, maar voor AOW’ers in loondienst moest dit worden teruggebracht naar zes weken.

In de overgangsregeling gold dertien weken om te zien of er sprake zou zijn van verdringing op de arbeidsmarkt. Nu dat dit uit evaluatie niet het geval blijkt, wordt de overgangsregeling beëindigd.

LEES HIER het hele artikel op HR Praktijk: Per 1 juli 2023 verkorte loonbetaling bij ziekte pensioengerechtigde werknemer – Voor die tijd ziek, dan blijft termijn van 13 weken gelden