• De Wereldbank trekt 10,7 miljard euro uit voor de aanpak van de gevolgen van het nieuwe coronavirus.
  • De 12 miljard dollar bestaat grotendeels uit geld dat wegens het coronavirus beschikbaar is gesteld, en is bestemd voor zowel bestrijding van de ziekte als economische gevolgen.
  • De Wereldbank en het IMF houden hun voorjaarsvergadering wegens de uitbraak niet in Washington maar online.

De Wereldbank trekt 12 miljard dollar (10,7 miljard euro) uit voor de aanpak van de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Daarbij gaat het zowel om bestrijding van de ziekte als de economische gevolgen. Het geld is bedoeld voor ontwikkelingslanden die door middel van een versnelde aanvraag eerder over geld kunnen beschikken.

De 12 miljard dollar bestaat grotendeels uit geld dat wegens het coronavirus beschikbaar is gesteld. Ongeveer een derde bestaat uit fondsen die oorspronkelijk een ander doel hadden, maar ook in dit geval kunnen worden ingezet. De Wereldbank biedt naast geld ook beleidsadvies en technische ondersteuning aan landen.

“We werken aan een snel en flexibel antwoord op wat ontwikkelingslanden nodig hebben om met de verspreiding van het virus om te gaan”, aldus president David Malpass van de Wereldbank. Het instituut zet daarvoor onder meer bestaande instrumenten en expertise in, aldus Malpass.

Voorjaarsvergadering wordt online gehouden

Ondertussen hebben de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) laten weten dat hun voorjaarsvergadering volgende maand niet doorgaat in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus hebben de twee organisaties besloten de bijeenkomst online te houden.

Normaal gesproken komen er zo’n 10.000 politici, hoofden van centrale banken, ambtenaren, journalisten en zakenlieden op de vergadering af, uit tal van landen. Eerder hadden het IMF en de Wereldbank al aangegeven te willen kijken naar “de omvang en reikwijdte” van de vergadering.

De laatste keer dat een vergadering van de twee organisaties niet doorging was vlak na de aanslagen van 11 september in New York. Toen werd besloten in november in Canada alsnog de najaarsvergadering te houden. Zowel het IMF als de Wereldbank heeft in de statuten staan dat de leden van het bestuur voor hun jaarvergadering lijfelijk aanwezig moeten zijn. Die jaarvergaderingen worden doorgaans in het najaar gehouden.