Een nieuwe claimstichting vindt dat banken te hoge vergoedingen hebben gevraagd bij het oversluiten van hypotheken.

De stichting Oversluitclaim start een juridische procedure tegen banken wegens te hoge oversluitboetes voor hypotheken. Volgens de stichting is de afgelopen twintig jaar bijna 5 miljard euro te veel geïnd, waarmee bijna iedereen die een hypotheek heeft of heeft gehad is benadeeld.

De stichting rekent voor dat klanten gemiddeld 15 procent te veel aan boete hebben betaald. Dat komt neer op bijna 3500 euro per hypotheek.

,,Niet alleen mensen die een oversluitboete hebben betaald zijn benadeeld, maar ook de mensen met een hypotheek die niet zijn overgestapt omdat dat niet gunstig was”, aldus Oversluitclaim. ,,Voor de meesten van hen zou overstappen wel gunstig zijn geweest als de boeterente niet veel te hoog zou zijn geweest.”

De stichting roept woningbezitters met een hypotheek die hun schade vergoed willen zien op om zich achter de claim te scharen.

Berekenen oversluitboete

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt in een reactie op de aangekondigde procedure dat het aan banken zelf is om het boetebedrag te berekenen bij het oversluiten van een hypotheek. ,,Daarover kan de NVB geen uitspraak doen. Uitgangspunt is wel dat deze berekening voor de klant zo transparant mogelijk moet zijn”, aldus de branchevereniging.

Toezichthouder AFM brengt momenteel in kaart hoe banken de oversluitboetes berekenen. Banken werken daar aan mee. De NVB wacht de uitkomsten daarvan af.

Lees ook op Business Insider

Afgelopen juli is een nieuwe Europese richtlijn van kracht geworden die ook ingaat op regel voor vervroegde aflossing. De richtlijn schrijft voor dat banken niet meer kosten in rekening mogen brengen dan ze werkelijk maken bij vervroegde aflossing, in de vorm van gederfde rente. Belangrijke vraag is hoe banken dit precies berekenen en wat redelijke kosten zijn.

Bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl