Premium content ophalen

In het afgelopen jaren zijn elektrische auto’s steeds meer een serieus alternatief geworden voor auto’s die op benzine of diesel rijden. Maar makers van grote bedrijfsvoertuigen kijken ook nadrukkelijk naar waterstof als alternatieve energiedrager.

De stijgende prijzen van op aardolie gebaseerde motorbrandstoffen, de voortdurende aanscherping van de uistootnormen voor CO2 en mogelijke problemen met de leveringszekerheid van batterijen dragen allemaal bij aan de grotere vraag naar op waterstof gebaseerde alternatieven. 

Onderzoeksbureau Allied Market Research geeft aan dat wereldmarkt voor brandstofcellen, die waterstof gebruiken voor het produceren van stroom, in 2020 een omvang had van 3,6 miljard dollar. In 2030 heeft deze markt naar verwachting een omvang van 32 miljard dollar.

Premium content ophalen