We hebben sinds kort niet alleen een langer bankrekeningnummer, ook de regels voor automatische incasso veranderen vanaf 1 augustus. Een verandering met grote gevolgen voor zowel bank als ondernemer. Z24 sprak met een bankier en een ondernemer.

Dat we vanaf augustus alleen nog maar gebruik kunnen maken van de langere IBAN rekeningnummers is weinig mensen ontgaan. Maar met de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) veranderen ook de regels rond automatische incasso bij consumenten.

Net als het verplichte gebruik van het IBAN-nummer is ook de invoering van ‘Euro-incasso’ uitgesteld van 1 februari tot 1 augustus, maar dan moeten we er ook echt aan geloven. Maar wat gaat er concreet veranderen?

“Het principe van de incasso verandert niet. Er is nog steeds een incassant die toestemming van klanten nodig heeft om te kunnen incasseren”, vertelt Ineke Bussemaker, directeur betalen en sparen bij de Rabobank. “Anders is dat je nu met dezelfde incasso ook in een ander EU-land kan incasseren. Door dit besluit moest er een nieuw incassoformaat ontwikkeld worden waar heel Europa het mee eens is. Hier horen een aantal nieuwe regels bij.”

Die nieuwe regels houden onder andere in dat bedrijven voor de eerste keer dat ze gaan incasseren bij een klant tenminste vijf dagen van te voren bericht moeten geven over de geplande incassodatum.

En dat is niet de enige regel rond incasso die is aangescherpt om met name de consument te beschermen. “Consumenten hebben bijvoorbeeld een optie om een maximaal te incasseren bedrag in te stellen of ze kunnen aangeven dat er een maximaal aantal keer per jaar geïncasseerd mag worden door een bedrijf”, zegt Bussemaker.

Ook heb je nu tot maximaal 56 dagen de tijd om zonder opgave van redenen een betaling terug te draaien. Overigens zonder dat de betalingsverplichting die is aangegaan, vervalt.

Veel werk voor banken

Vooral banken moesten veel doen om aan de nieuwe regels te voldoen. “Als bank moet je een heel nieuw product maken voor het nieuwe formaat van de incasso. Toen dit product volledig klaar was in de zomer van 2013 hebben we met grote urgentie onze klanten aangespoord om te migreren naar de nieuwe SEPA producten”, aldus Bussemaker.

Ook moeten die klanten ervoor zorgen dat ze een update krijgen van hun administratiesoftware. “Het is aan ondernemers zelf om ervoor te zorgen dat ze gebruik maken van de nieuwe software”, zegt Bussemaker.

Daarnaast dienen ze ook hun huidige machtigingen aan te passen. Die blijven als het om consumenten gaat, nog wel geldig, maar je moet ze wel aanvullen met een aantal gegevens. Zo moet je het bankrekeningnummer vervangen door het IBAN-nummer. Voor bedrijven moet je expliciet een nieuwe machtiging overeenomen. Een aangevinkt vakje in een internetwinkel is niet langer voldoende.

Doorgaan met Incasso, of factureren

Naast de Rabobank-klanten die zijn overgestapt op het nieuwe contract zijn ook een aantal bedrijven gestopt met incasso. “Dit is een goed moment om je af te vragen of je nog wilt incasseren”, vertelt Bussemaker. “Bedrijven die bijvoorbeeld duizend of minder incasso’s per jaar versturen, kunnen besluiten om over te stappen op facturen of acceptgiro’s.”

Thomas de Konink, medeoprichter van de datingsite e-Matching.nl, is klant bij ING en bij hem kunnen klanten betalen via een incasso. Hij vertelt dat hij zich al wel bezig heeft gehouden met SEPA, maar dat hij nog geen gebruik maakt van de Euro-incasso. “Toen de ingangsdatum werd verschoven, hebben we eerst andere prioriteiten gesteld. We zijn een klein team en kunnen niet alles tegelijk”, aldus De Konink.

Hoewel De Konink bij e-Matching.nl wel steeds meer stuurt op iDEAL betalingen, wil hij de incasso niet afschaffen.

Ontoereikend saldo? Bedrag binnen vijf dagen terug

Een andere belangrijke verandering binnen de Euro-incasso is hoe wordt omgegaan met ontoereikend saldo. Binnen vijf dagen weet je als crediteur of de betaling doorgang vindt of niet. Bij deze zogenaamde gestorneerde incasso’s krijgt de ondernemer bericht dat de betaling is mislukt.

Een beetje verwarrend is wel dat de banken er allemaal een ander beleid op na houden als er bij de debiteur te weinig saldo is. De ABN Amro probeert het bedrag een paar keer op dag 1 af te schrijven. Lukt dat niet, dan krijg je te horen dat de transactie niet doorgaat.  De Rabobank verwerkt de incasso altijd wel, maar storneert, dus boekt deze de vijfde dag terug als het saldo niet toereikend is. Bij de Betaalvereniging vindt je een overzicht van het beleid per bank.

Bussemaker van Rabobank wijst op de rol van de consument: “Belangrijk is dat consumenten hier zelf actief in zijn. Zij geven immers toestemming voor de incasso en dan moeten ze ook zorgen dat ze genoeg geld op hun rekening hebben staan. Juist door de vele aankondigingen die nu gedaan worden zouden ze goed bij moeten kunnen houden wanneer het geld op de rekening moet staan,” aldus Bussemaker.

Door melding weet de klant dat  betaling eraan komt

De Konink van e-matching denkt dat hij niet veel problemen krijgt met gestorneerde bedragen. “Juist omdat je nu vlak voor de incassodatum nog aankondigt dat je bijna gaat incasseren, kan er bij klanten haast geen misverstand ontstaan. Zelf merk ik als consument dat ik ook steeds meer aankondigingen krijg wat betreft incasso’s. Ik ervaar dat als prettig omdat je precies weet wanneer het geld wordt afgeschreven.”

Op 1 augustus is het echt afgelopen

Ongeveer 80 procent van de incassoklanten van de Rabobank die over is op het nieuwe incassocontract, werkt volgens Bussemaker met de Euro-incasso. De bank is druk bezig om die andere twintig procent ook over te laten stappen, want de tijd gaat dringen. “Sommige klanten zijn nog bezig met een laatste software-update, maar de meeste klanten zijn wel echt van plan om ruim vóór 1 augustus over te gaan. Ze moeten ook wel, want dan is het echt afgelopen en kunnen ze niet anders dan betalingen via SEPA uitvoeren”, aldus Bussemaker.

De Konink heeft gepland om de komende maand over te gaan op de Euro-incasso: “We doen alles zelf, maar de ING helpt ons goed.”

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl