• Werknemers kunnen voor langere perioden onbetaald verlof aanvragen om bijvoorbeeld een wereldreis te maken.
  • Werkgevers hoeven daar geen gehoor aan te geven, maar als ze dit wel doen moeten ze duidelijke afspraken maken.
  • Arbeidsrechtadvocaat Astrid Zuidinga geeft in een blog op HR Praktijk enkele aandachtspunten die bij onbetaald verlof komen kijken.

Het nemen van onbetaald verlof voor een langere termijn lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Het is niet hetzelfde als vakantie opnemen, signaleert arbeidsrechtadvocaat Astrid Zuidinga in een blog op HR Praktijk.

Omdat er, enkele uitzonderingen daargelaten, geen juridische basis voor het opnemen of honoreren van onbetaald verlof is, komt het erop neer dat er tussen werkgever en werknemer goede afspraken gemaakt moeten worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan iets simpels als de constructie van het onbetaalde verlof. Neemt de werknemer een gedeelte of al zijn reguliere vakantiedagen op en wordt de rest van het verlof ingedeeld als onbetaald? En hoe zit het met de invulling van het werk als de werknemer weer terugkomt? Kan hij of zij dan ongestoord dezelfde functie oppakken, of wordt het iets anders?

Ook zijn er praktische dingen waar beide partijen rekening mee moeten houden. Naast het niet uitbetalen van loon, worden er bijvoorbeeld doorgaans ook geen vakantiedagen opgebouwd en ook pensioenopbouw stopt.

Zuidinga gaat in het blog dieper in op manieren waarop werkgever en werknemers hiermee kunnen omgaan.

LEES HET HELE ARTIKEL OP HR PRAKTIJK: ‘Beste baas, ik wil een tussenjaar’ - Wat werkgevers moeten weten over onbetaald verlof