Het uitschelden of bedreigen van de baas is doorgaans geen goede manier om een werkrelatie te onderhouden. Ontslag op staande voet lijkt dan terecht, maar de rechter kan anders oordelen.

Dat schrijft arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van rechtsbijstandsverzekeraar DAS op zijn blog voor HR Praktijk. Besselink ziet de laatste tijd opvallend veel ontslag-op-staande-voet-zaken waarbij de werknemer bedreigingen uitte naar de werkgever en/of collega’s.

Uit de uitspraken blijkt dat de context erg belangrijk is bij dit soort zaken, concludeert Besselink.

Rechters nemen de achtergrond van de gedane uitingen mee in hun beoordeling. Zo kan een bedreiging of scheldkanonnade die op het eerste gezicht ontoelaatbaar lijkt, uiteindelijk toch geen grond zijn voor ontslag op staande voet.

Psychische problemen en medicatie spelen mee bij beoordeling ontslag op staande voet

Zo was het ontslag op staande voet van een productieleider die "Krijg de K" en "Val dood", naar zijn baas appte, niet rechtsgeldig. De rechter woog mee dat de werknemer psychische problemen had en zijn kwalijke uitlatingen had gedaan in een kort tijdsbestek, na een dienstverband van 20 jaar.

Bij de werknemer die tegen de commercieel directeur "Bek houden anders trek ik je kop van je romp" riep, was het aannemelijk dat medicatie invloed had op zijn gedrag. De rechter oordeelde dat er geen dringende reden was voor ontslag op staande voet.

Besselink schrijft ook over een zaak waarbij het ontslag op staande voet vanwege uitlatingen op Facebook, geen stand hield door arbeidsongeschiktheid en het verloop van het re-integratietraject.

De advocaat benadrukt wel dat ontslag op staande voet bij bedreigingen niet standaard van tafel gaat bij de rechter. Een ontslag op staande voet vanwege een bedreiging per e-mail - waarin de werknemer aanraadde het noodnummer 112 te onthouden - hield wél stand bij de rechter.

LEES HET HELE ARTIKEL OP HR PRAKTIJK: (Be)dreigend ontslag op staande voet: context van belang