Flexwerkers zijn veel vaker arbeidsongeschikt. Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is flexwerker. Dat is flink uit balans, gezien er ruim 1,5 miljoen flexwerkers zijn in Nederland naast circa 7 miljoen werknemers met een vaste baan.

Ook ongeschoolden zijn op papier veel vaker arbeidsongeschikt. Dit concludeert een beleidscommissie van topambtenaren van alle ministeries in een onderzoek over de arbeidsongeschiktheidsregelingen, schrijft door De Volkskrant.

Dat de flexwerkers en ongeschoolden vaker arbeidsongeschikt heeft geen fysieke oorzaken. Bijna driekwart van degenen die volledig zijn afgekeurd kan nog wel werken maar dat wordt ontmoedigd. Zij zijn onzeker over hun mogelijkheden aan het werk te blijven.

‘De WIA-uitkering is daarom een belangrijke inkomenszekerheid in hun leven,’ aldus het rapport.

Door de financiële zekerheid van de WIA-uitkering blijven flexwerkers en ongeschoolden dus liever ‘arbeidsongeschikt’.

Het rapport geeft vijftien aanbevelingen om het systeem te verbeteren een vraagt hiervoor aandacht bij de nieuwe kabinetsformatie.