Het gaat niet al te best met de Duitse economie. Bedraagt de algehele economische groei in Europa dit jaar 0,6 procent, in Duitsland krimpt de economie juist met 0,6 procent. Het land is zelfs de enige grote economie die dit jaar kampt met krimp.

Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade maandag in een persbericht over de staat van de Duitse economie. Het pessimisme over de economie in Duitsland is volgens de kredietverzekeraar de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. De recente stimuleringsmaatregelen die de Duitse overheid initieerde, zijn volgens Allianz Trade onvoldoende om het tij te keren.

De Duitse economie wordt volgens Allianz Trade structureel getroffen door een tekort aan gekwalificeerd personeel, een toenemende vergrijzing en een achterliggende digitalisering. Ook de hoge inflatie en dito energieprijzen spelen de Duitse economie parten.

‘Scheefgroei’ tussen Duitse industrie en dienstensector

Ook is er volgens Allianz Trade een “scheefgroei” ontstaan tussen de industrie en de dienstensector. De industrie maakt in Duitsland een veel groter deel van het bbp uit dan in andere grote landen.

In Duitsland draagt de industrie 18,5 procent bij aan het nationaal inkomen, tegenover 9,3 procent in Frankrijk en 10,7 procent in de Verenigde Staten. De dienstensector is in Duitsland goed voor 62 procent van het nationaal inkomen, tegenover 70,3 procent in Frankrijk en 77,6 procent in de VS.

De Duitse export daalde in de eerste helft van dit jaar met 11,8 procent op jaarbasis, meldt Allianz Trade. De economie profiteerde daarbij niet van de heropening van de Chinese economie; de Duitse export naar China daalde in de eerste helft van het jaar met 7,9 procent op jaarbasis.

De kredietverzekeraar verwacht dat de mondiale vraag naar voor Duitsland belangrijke producten zoals auto's, machines en chemicaliën komend jaar ook verder zal afnemen, vanwege groeivertragingen in de VS en China. Hierdoor zal de exportgerichte productiesector in Duitsland volgend jaar opnieuw harder getroffen worden dan in andere landen, aldus de kredietverzekeraar.

Ook de blijvend hoge energieprijzen spelen de Duitse economie parten, omdat het land relatief veel energie verbruikt. Met name in de metaal en chemie sectoren, waarin Duitsland qua innovatie vooroploopt, trekken investeerders zich terug, volgens de kredietverzekeraar. Bedrijven kijken daarom naar andere landen en de onzekerheid onder werknemers neemt toe.

Ook Nederland lijdt onder de terugval van de Duitse economie, aldus Allianz Trade. Duitsland is namelijk de belangrijkste afzetmarkt voor Nederland, al neemt die afhankelijkheid af. Uit cijfers van het Centraal Planbureau in augustus blijkt dat het Duitse aandeel in de totale Nederlandse uitvoer de afgelopen decennia afnam van 30 naar 23 procent.

LEES OOK: 7 miljoen Duitsers dit jaar naar Nederland voor vakantie of zakenreis – meer dan ooit