• Er kan veel mis gaan in de eerste zeven seconden van een toespraak, zegt spreektrainer Neil Gordon.
  • In een artikel voor Entrepreneur legt hij uit waarom je een lezing beter niet kunt beginnen met uitingen van beleefdheid.
  • In plaats daarvan is het beter te beginnen met een zin die verwachtingen wekt – bijvoorbeeld door een anekdote te vertellen, een crisisscenario te omschrijven, een geheim te verklappen of een bekentenis af te leggen.

Je kunt veel fouten maken tijdens een lezing. Veel mensen maken de grootste fout al in de eerste zeven seconden van hun toespraak, die kunnen doorslaggevend zijn om te bepalen of je het publiek meekrijgt, schrijft spreektrainer Neil Gordon in een artikel op de website Entrepreneur.

Volgens Gordon maken veel mensen de fout om hun toespraak te beginnen met beleefdheden – bijvoorbeeld door de persoon te bedanken die hem of haar heeft geïntroduceerd, de toehoorders te begroeten of hen te vragen hoe het met hen gaat.

“Dat lijkt gepast, toch?”, schrijft Gordon. “Als we naar voren treden om een toespraak te geven, wat zenuwen kan opwekken, willen we graag dat het publiek ons aardig vindt. Dus waarom zouden we niet aardig doen tegen hen?”

Hoewel deze aanpak logisch lijkt, “mis je in werkelijkheid een cruciale kans”, stelt Gordon.

Want op het moment dat je wordt voorgesteld, legt de spreektrainer uit, is het publiek gespannen van verwachting. Hij vergelijkt dat met het begin van een race, wanneer er “klaar voor de start” is geroepen, maar nog geen startschot heeft geklonken. “Dat is het allerspannendste moment van de race”, schrijft Gordon. “Er is nog niets gebeurd, alles is nog mogelijk. De verwachting van het publiek is voelbaar.”

Met beleefdheden als “het is fijn om hier bij u te zijn” verspeel je die spanning echter volledig, stelt Gordon – en daarmee de kans om het publiek vanaf het begin te boeien. Het is volgens hem veel beter om dat moment van spanning te gebruiken.

‘I have a dream’

Grote oratoren als de Amerikaanse oud-president John F. Kennedy en de burgerrechtenactivist Martin Luther King Jr. beheersten die kunst feilloos – en hadden daarom grote invloed met memorabele toespraken, zoals de “I have a dream” rede van King en de inhuldigingstoespraak van Kennedy, waarin hij de Amerikaanse bevolking opriep “niet te vragen wat uw land kan doen voor u, maar wat u kunt doen voor uw land.”

Lees ook op Business Insider

Je kunt het moment van spanning bijvoorbeeld gebruiken door een moment te pauzeren en naar het publiek te kijken, zodat de spanning toeneemt. Ga daarna verder met een beknopte, pakkende eerste zin, adviseert Gordon. Vertel bijvoorbeeld een verhaal, beschrijf een crisisscenario, verklap een ‘geheim’ of leg een bekentenis af.

Vertel het publiek iets dat interesse opwekt, en ook relevant is voor de rest van het betoog. Als het je lukt emoties bij je toehoorders op te wekken en nieuwsgierigheid te wekken, heb je ze voor je gewonnen. Dan ben je volgens Gordon in een goede positie om je eigenlijke doel te bereiken: indruk te maken en toehoorders iets meegeven van betekenis, dat hen mogelijk beweegt tot actie.

Lees meer over spreken in het openbaar: