Dat blijkt uit een onderzoek
van de econoom Benn Bergmann in opdracht van de Stichting Staakt Het Vuren.
Die club zou het liefst zien dat Nederland, in navolging van Australië, de
verkoop van vuurwerk aan particulieren verbiedt.

Bergmann over zijn onderzoek:

Hoe bent u te werk gegaan?
"Er is bijzonder weinig onderzoek gedaan naar de maatschappelijke lasten
van consumentenvuurwerk. De lasten zijn nooit goed bepaald en zijn hoger dan
altijd wordt gesuggereerd. Ik heb gegevens verzameld van diverse gemeenten,
ziekenhuizen en onderzoeksbureau’s, zoals TNO."

Hoe komt u aan het bedrag van 1 miljard euro?
"Er zijn getallen bekend over het aantal incidenten, daar heb ik de prijs
per incident bij gezocht. Zo kom je op een bedrag van 960 miljoen euro. Het
is een schatting en een eerste goede benadering om de lasten in kaart te
brengen. Maar bijvoorbeeld de milieu-effecten zijn nog veel te laag
ingeschat."

Wat zijn de reacties van de politiek op uw cijfers?
"De politiek heeft nog niets van zich laten horen. Op 8 december heeft
het Comité Staakt Het Vuren een presentatie gegeven in Perscentrum
Nieuwspoort en daar heb ik ook deze cijfers gepresenteerd. Daarna was het
oorverdovend stil."

Moet hier geen wetenschappelijk onderzoek naar worden gedaan?
"Ja, daar pleiten wij ook voor. Er moet een onderzoeksbudget komen voor
een Europees onderzoek naar de maatschappelijke lasten van vuurwerk. Zo'n
onderzoek is er nog nooit geweest. Door politici en voorstanders van
vuurwerk wordt vaak het argument gebruikt dat elk Europees land
verschillende regelgeving heeft en een andere vuurwerkcultuur. Het is goed
om dat eens naast elkaar te zetten."

Waardoor zouden de maatschappelijke lasten kunnen verminderen?
"Er wordt soms gesuggereerd dat er veel meer mensen vuurwerk afsteken dan
eigenlijk het geval is. Uit cijfers van TNS NIPO blijkt dat maar 20% van de
huishoudens vuurwerk aanschaft. Er is een dalende trend in het volume
gebruik van vuurwerk. Een zeer beperkte groep mensen koopt wel steeds méér
vuurwerk. Door gereguleerde verkoop, bijvoorbeeld met een pasjessysteem, zou
je de lasten voor de samenleving kunnen terugbrengen."

Lees meer over de Stichting Staakt Het Vuren bij het AD.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl