• Ook al steeg het aantal vrouwelijke ondernemers de afgelopen tien jaar met 60 procent, nog altijd zijn mannen fors in de meerderheid als oprichter van bedrijven.
  • Slechts 37 procent van de Nederlandse ondernemers is vrouw, blijkt uit nieuw onderzoek. In tien jaar tijd steeg dit aandeel slechts 3 procentpunt.
  • Minder dan 3 procent van de investeringsfondsen van durfinvesteerders in Nederland vloeide afgelopen jaar toe naar bedrijven met een vrouwelijke (mede-)oprichter.
  • Lees ook: Nederlandse bedrijven willen diversiteit op de werkvloer, maar ze doen er weinig aan

Het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland is de afgelopen tien jaar met wel 60 procent toegenomen. Toch is nog altijd maar 37 procent van de ondernemers in ons land vrouw.

Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde rapport She Leads Dashboard 2023 van het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE), het ondernemerscentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Waren er in 2013 nog afgerond 442.000 vrouwelijke ondernemers in Nederland, afgelopen jaar waren dit er ruim 715.000. Het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland is daarmee met liefst 62 procent gestegen, rapporteert het ECE op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel.

Omdat daarentegen ook veel mannen voor het eerst op ondernemerspad gingen, nam het aandeel vrouwelijke ondernemers met slechts 3 procentpunt toe. Was in 2013 nog 34 procent van alle Nederlandse ondernemers vrouw, afgelopen jaar ging dit om 37 procent. Dit percentage is al jaren min of meer gelijk.

Vrouwelijke ondernemers kiezen bovendien vaker voor een bestaan als zelfstandige dan mannen, bleek afgelopen jaar uit onderzoek van MT/Sprout.

Zo'n acht op de tien vrouwelijke ondernemers was in het tweede kwartaal van 2022 zzp’er, tegenover zeven van de tien mannen. Mannen kozen juist vaker voor een besloten vennootschap (bv): 8 procent van de mannen koos hiervoor, tegenover 3 procent van de vrouwen.

Weinig kapitaalinvesteringen naar vrouwelijke ondernemers

Het Erasmus Centre for Entreprenership meldt dat slechts 10 procent van de bedrijven met een hoofdvestiging in Nederland een vrouwelijke (mede-)oprichter heeft. Zij ondernemen het vaakst in sectoren als technologie, halfgeleiders, de telecom en robotica.

De provincie Noord-Holland is koploper met 313 bedrijven met een vrouwelijke (mede-)oprichter. Acht op de tien vrouwen die een bedrijf beginnen, doen dat voor het eerst. Twee op de tien mogen zich 'serieondernemer' noemen, wat betekent dat zij meerdere bedrijven hebben opgericht.

Dat nog altijd relatief weinig vrouwen een bedrijf oprichten, zou te maken kunnen hebben met prioritering van investeerders. Slechts 2,6 procent van het geld van durfinvesteerders in Nederland vloeide afgelopen jaar toe naar bedrijven met een vrouwelijke (mede-)oprichter, blijkt uit het onderzoek van ECE. Zes op de tien vrouwelijke ondernemers financiert de groei van hun bedrijf dan ook uit eigen middelen.

Wel blijkt uit het onderzoek dat bedrijven van vrouwelijke ondernemers gemiddeld genomen hoger scoren op het gebied van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties dan die van mannen.

LEES OOK: Deze CEO vindt dat het feminisme vandaag de dag te veel is gefocust op het aantal vrouwen in de top