Rabobank is van plan om 12.000 tijdelijke huurappartementen te bouwen met een huur tussen de 753 euro en 1.000 euro.

Het gaat om woningen die in modules worden gebouwd en die 50 jaar meegaan. Door het tijdelijke karakter kan sneller een vergunning worden verleend.

Met de plannen wil Rabobank iets doen aan het woningtekort van momenteel 330.000 woningen. De bank is ook betrokken bij de bouw van 15.000 goedkope huurwoningen door dochter BPD.

De noodzaak om te bouwen wordt op dit moment onder meer geplaagd door een tekort aan bouwmaterialen. Eén op de vijf bedrijven heeft zoveel last van tekorten dat de bouw stagneert.

Rabobank gaat 12.000 tijdelijke huurwoningen bouwen in het middensegment. Het gaat om appartementen in de vrije sector met een huur van 753 tot maximaal 1.000 euro per maand. Voor woningen op straatniveau is de huur maximaal 1.250 euro.

Het is de bedoeling dat de woningen, die Rabobank bouwt onder de naam Rabo Smartbuilds, voor minimaal vijftien jaar worden verhuurd. Daarna kunnen ze langer blijven staan of worden verplaatst, schrijft De Telegraaf. Door wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen woningbouwprojecten voor tijdelijke duur sneller besluitvormingstrajecten doorlopen dan permanente huizen, zegt de bank.

De woningen worden in modules gebouwd en gaan een halve eeuw mee. Rabobank belooft ze na 50 jaar te recyclen. Door de modulebouw kunnen ze relatief snel worden opgeleverd, binnen acht tot vijftien maanden nadat de gemeente een vergunning heeft verleend.

Tekort van 330.000 woningen

De bank zegt momenteel met “een tiental middelgrote en grote gemeenten” in gesprek te zijn en verwacht de eerste locaties komende maanden bekend te maken. Gemeenten blijven eigenaar van de grond en kunnen ook grond toewijzen met een andere bestemming dan wonen.

Met de plannen wil Rabobank iets doen aan het tekort van ruim 330.000 woningen. Naar verwachting loopt dat de komende tien jaar op naar een miljoen. Via dochter BPD (Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) is de bank ook betrokken bij de bouw van 15.000 goedkope huurhuizen.

"Momenteel vertraagt de nieuwbouwproductie door gebrek aan geschikte grondposities, langjarige ambtelijke besluitvormingstrajecten, stikstofregelgeving en gebrek aan arbeidskrachten. Huur- en koopprijzen lopen hierdoor op", aldus de bank.

Gebrek aan bouwmaterialen

Ondertussen kampen bouwbedrijven ook met een tekort aan bouwmaterialen, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het gaat vooral om bedrijven die actief zijn in de woning- en utiliteitsbouw, waar naast de bouw van woningen ook kantoren en scholen onder vallen.

Eén op de vijf bedrijven in deze sectoren heeft zoveel last van de tekorten dat het zorgt voor stagnatie. Daarmee is het materialentekort in de woning- en utiliteitsbouw inmiddels een groter probleem dan het tekort aan personeel, waar de bouw al langer mee kampt. Al heeft daar ook nog altijd 15 procent van de bedrijven zo erg last van dat het de productie beïnvloedt. Dat percentage groeit bovendien nog.

Twee derde van alle bouwbedrijven verwacht dat de prijzen in het derde kwartaal zullen stijgen. De afgelopen tijd zijn de prijzen in de bouw al flink gestegen, onder meer door het oplopende tekort aan bouwmaterialen en de gestegen prijzen voor die grondstoffen.

Lees meer over huurwoningen: