De vraag naar zonnepanelen is flink teruggevallen, constateren economen van ING in een nieuw rapport.

Deskundigen van de bank denken dat dit te maken heeft met de dalende elektriciteitsprijzen. Ook de onzekerheid over de toekomst van de regeling voor het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet lijkt tot uitstel of afstel van de aanschaf van panelen te leiden. Het gaat hier om de zogenoemde salderingsregeling.

Bij de salderingsregeling krijg je als eigenaar van zonnepanelen dezelfde vergoeding per kWh stroom van je zonnepanelen die je teruglevert aan het net, als het bedrag dat je per kWh betaalt voor het afnemen van stroom van je energieleverancier.

Stelt dus dat je 3.500 kWh stroom op jaarbasis verbruikt en met zes zonnepanelen 2.100 kWh teruglevert, dan kun je die twee met elkaar salderen. Er blijft dan 1.400 kWh over die je afneemt van je energieleverancier en waarvoor je de reguliere stroomprijs betaalt.

Er zijn echter plannen over afbouw van de salderingsregeling, al moeten die nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. De beoogde afbouw van de salderingsregeling zou betekenen dat je een veel lagere prijs krijgt voor de stroom van je zonnepanelen die je teruglevert aan de energieleverancier, vergeleken met de prijs die je per kWh betaalt voor het afnemen van stroom. Het terugleveren van zonnestroom wordt hierdoor financieel minder voordelig.

Veel minder zoekopdrachten naar zonnepanelen

ING Research heeft geen exacte cijfers over het aantal zonnepanelen, maar keek onder meer naar het onlinezoekgedrag van consumenten. Door de sterk gestegen energieprijzen nam de interesse in energiebesparende maatregelen vorig jaar enorm toe.

Maar inmiddels is het aantal zoekopdrachten op Google naar zonnepanelen weer bijna terug op het niveau van voor de energiecrisis. "De afnemende interesse volgt duidelijk op de weer dalende elektriciteitsprijzen. Consumenten lijken bij de aanschaf van zonnepanelen vooral gevoelig voor de gevolgen daarvan voor hun portemonnee", stellen kenners van de bank.

Ook de omzetgroei in de installatiebranche lijkt nu over zijn top heen en installateurs zijn volgens ING de laatste tijd minder tevreden over hun orderportefeuille. Door de enorme vraag naar energiebesparende maatregelen was enkele kwartalen op rij nog sprake van omzetgroeicijfers tussen de 15 en 20 procent. Maar in het derde kwartaal van dit jaar was er nog minder dan 14 procent omzetgroei vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Minder vraag naar zonnepanelen door stagnatie nieuwbouw

Dat de orderboeken minder gevuld zijn, komt volgens de bank ook door een dalende vraag vanuit de nieuwbouw. Er worden al langer veel minder huizen bijgebouwd dan de 100.000 per jaar waar de overheid naar streeft. Hier komt voorlopig waarschijnlijk geen verandering in, menen de economen van de bank.

ING Research schat dat het aantal nieuwgebouwde woningen dit jaar uitkomt op circa 73.000 en volgend jaar afneemt tot 65.000. Pas in 2025 zou er weer enig herstel zijn.

De kenners waarschuwden eerder al voor een flinke krimp van de bouwproductie in 2024. Dit jaar groeit de bouwsector nog met zo'n 3 procent, maar voor volgend jaar wordt een krimp voorzien van 2,5 procent. Veel grote infraprojecten liggen momenteel ook stil door onder andere de stikstofproblematiek. Voor de woningbouw ziet ING wel kleine lichtpuntjes. "Door gestegen lonen kunnen consumenten meer lenen, waardoor verkoopprijzen van nieuwbouw weer kunnen stijgen", aldus de bank. "Nieuwbouwprojecten die eerst niet uit konden, door de hogere bouwkosten, kunnen nu dan vaker wel weer."

LEES OOK: Terugverdientijd zonnepanelen 6 tot 8 jaar, ook met afbouw salderingsregeling, volgens Milieu Centraal