Het blijft goed mogelijk om de aanschaf van zonnepanelen binnen een redelijke termijn terug te verdienen, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van Milieu Centraal. Dit is ook het geval bij een scenario waarin de salderingsregeling vanaf 2025 wordt afgebouwd.

De voorlichtingsinstantie Milieu Centraal heeft nieuwe berekeningen gemaakt voor de kosten en de terugverdientijd van zonnepanelen. Daarbij zijn diverse aannames gedaan over de opbrengst van zonnepanelen, de kosten, de ontwikkeling van stroomprijzen en overheidssubsidies.

Wat betreft de opbrengst van zonnepanelen rekent Milieu Centraal met individuele panelen van 400 wattpiek per stuk. Als je dit verder doorrekent kom je met tien zonnepanelen op een jaarproductie van 3.500 kWh stroom. Bij zes zonnepanelen is dat 2.100 kWh.

Wat de prijzen betreft, gaat Milieu Centraal voor zes zonnepanelen uit van 3.300 euro en voor tien zonnepanelen van 5.000 euro. In de prijs zitten dan de kosten van de zonnepanelen, een omvormer en installatie. De kostenschatting is gebaseerd op de situatie in november 2023 en gebruikt kengetallen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zonnepanelen: terugverdientijd tot 7 jaar

Dan de opbrengst van zonnepanelen. Hierbij neemt Milieu Centraal een scenario waarbij de salderingsregeling tot 2025 blijft bestaan en daarna wordt afgebouwd.

Bij de salderingsregeling krijg je als eigenaar van zonnepanelen dezelfde vergoeding per kWh stroom van je zonnepanelen die je teruglevert aan het net, als het bedrag dat je per kWh betaalt voor het afnemen van stroom van je energieleverancier.

Stelt dus dat je 3.500 kWh stroom op jaarbasis verbruikt en met zes zonnepanelen 2.100 kWh teruglevert, dan kun je die twee met elkaar salderen. Er blijft dan 1.400 kWh over die je afneemt van je energieleverancier en waarvoor je de reguliere stroomprijs betaalt.

De beoogde afbouw van de salderingsregeling betekent dat je een veel lagere prijs krijgt voor de stroom van je zonnepanelen die je teruglevert aan de energieleverancier, vergeleken met de prijs die je per kWh betaalt voor het afnemen van stroom. Het terugleveren van zonnestroom wordt hierdoor financieel minder voordelig.

In het basiscenario rekent Milieu Centraal in 2024 met een gemiddelde stroomprijs van 37 cent per kWh. Vanaf 2025 rekent de voorlichtingsorganisatie met een gemiddelde stroomprijs van 25 cent per kWh voor de stroom die je afneemt van je energieleverancier. Verder is het uitgangspunt dat de salderingsregeling vanaf 2025 in zeven jaar wordt afgebouwd.

Met deze aannames komt Milieu Centraal voor zes zonnepanelen uit op een jaarlijks financieel voordeel van zonnepanelen van 600 euro, waardoor de investering van 3.300 euro in 6,5 jaar is terugverdiend.

In het geval van tien zonnepanelen met totale kosten van 5.000 euro, ziet Milieu Centraal een jaarlijks financieel voordeel van 900 euro. Dat brengt de terugverdientijd op zes jaar.

Terugleverheffing energieleveranciers: risico op langere terugverdientijd zonnepanelen

Bij dit alles is er wel een grote onzekerheid: wat doen energieleveranciers met zogenoemde 'terugleverheffingen' voor klanten met zonnepanelen?

De afgelopen maanden was er veel te doen om speciale, extra heffingen waar energieleveranciers naar kijken voor klanten met zonnepanelen. Energiebedrijf VandeBron nam hiertoe als eerste het initiatief, met als argument dat eigenaren van zonnepanelen zorgen voor extra congestie op het stroomnet, door de teruglevering van zonnestroom op momenten dat er relatief weinig vraag is. Dit zou financieel nadelig zijn voor energieleveranciers.

Opvallend genoeg heeft Milieu Centraal zelf onlangs gewezen op het risico van de combinatie van de afbouw van de salderingsregeling én de invoering van terugleverheffingen voor eigenaren van zonnepanelen. Hierbij kwam de voorlichtingsorganisatie in een voorbeeldberekening zelfs uit op een stijging van de terugverdientijd naar meer dan 25 jaar!

Hoe dit precies kan uitpakken, hangt uiteraard af van de aannames die je doet over de hoogte van de jaarlijkse terugleverheffing. In de berekening met de terugverdientijd van meer dan 25 jaar ging Milieu Centraal uit van hogere aanschafkosten van tien zonnepanelen. Die werden gesteld op 7.500 euro in plaats van de nieuwe aanname van 5.000 euro.

Ook was de aanname dat de gemiddelde stroomprijs in 2025 nog 30 cent per kWh zou zijn en daarna zou dalen tot 25 cent per kWh in 2030. In de nieuwe berekeningen wordt uitgegaan van een gemiddelde stroomprijs van 25 cent per kWh vanaf 2025.

Verder ging Milieu Centraal in de oude berekening uit van een terugleverheffing gedurende de hele levensduur van de zonnepanelen van 250 euro per jaar. In de nieuwe berekening is die aanname geschrapt.

Milieu Centraal gaat in zijn nieuwste berekeningen uit van meer gematigde scenario's wat betreft de terugleverheffingen die energieleveranciers gaan doorberekenen. In de basisaannames zoals hierboven weergegeven, verwacht de voorlichtingsorganisatie namelijk dat er vanaf 2025 géén terugleverheffingen meer zijn, als de salderingsregeling wordt afgebouwd.

In een alternatief scenario houdt Milieu Centraal nog wel rekening met een terugleverheffing die die vanaf 2025 stapsgewijs wordt afgebouwd. Dan stijgt de terugverdientijd van zonnepanelen naar 8 jaar.

Per saldo kun je echter dus concluderen dat het wel of niet rekening houden met terugleverheffingen vanaf 2025, de aanschafkosten van zonnepanelen en de scenario's voor stroomprijzen grote invloed hebben op de geschatte terugverdientijd van zonnepanelen.

LEES OOK: 4 dingen om op te letten als je zonnepanelen hebt, nu energieleveranciers voor nieuwe klanten vaak extra kosten rekenen