De vraag naar stroom stijgt, mede als gevolg van verduurzamingsprojecten, steeds harder. Dat vraagt ook om flinke investeringen in het stroomnetwerk. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT gaat de komende tien jaar 13 miljard euro investeren om het netwerk te versterken en uit te breiden.

“De uitbreidingen vinden de komende jaren fasegewijs plaats en leveren bij elkaar een verdubbeling tot verdrievoudiging van de capaciteit op”, aldus de netbeheerder. “Waar bedrijven eerder aangaven in 2030 van het gas af te willen gaan, zetten ze nu het liefst morgen al die stap”, zo stelt de organisatie.

TenneT heeft momenteel voor meer dan 40 gigawatt aan potentiële nieuwe aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet. Dat is vergelijkbaar met vijftig keer het vermogen van de stad Amsterdam of vier keer het verbruik van heel Nederland op een normale dag.

“Dit vraagt steeds meer van het bestaande elektriciteitsnet, dat niet in het zelfde tempo kan worden uitgebreid”, waarschuwt TenneT.

Tot de nieuwe verbindingen er zijn moet er volgens TenneT aan de slag gegaan worden om drukte op het hoogspanningsnet te minimaliseren. Zo wordt onderzocht waar er klanten zijn die tegen een vergoeding tijdens piekmomenten het net willen ontlasten en bijvoorbeeld op andere momenten van de capaciteit op het net gebruik willen maken.

Energie-Nederland noemt het onderzoek een mooie stap in de goede richting, aldus Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van de branchevereniging van energiebedrijven. "Maar we hebben geen tijd te verliezen. Aansluitingen voor nieuwe duurzame productie en elektrificatie mogen niet in de wacht worden gezet. Het is cruciaal dat netten snel worden verzwaard en uitgebreid."

Van Nieuwenhuizen spreekt verder van één van de grootste uitdagingen voor het slagen van de energietransitie. "Voordat de netten zijn aangepast zijn we jaren verder. In de tussentijd moeten we het net slimmer benutten", aldus de oud-minister.

LEES OOK: Liander meldt nieuwe knelpunten op het stroomnet in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Friesland – bekijk de kaart!