• Het demissionaire kabinet Rutte IV heeft weinig speelruimte om eigen beleid te maken, met de formatie-onderhandelingen tussen PVV, NSC, VVD en BBB die doorlopen.
 • Maar toch staan er in de maandag gepresenteerde voorjaarsnota wel een paar dingen die relevant zijn voor je persoonlijke financiën.
 • Business Insider Nederland verzamelde 7 punten die je portemonnee kunnen raken in 2025.
 • Lees ook: Extra uitgaven kabinet voor onder meer Oekraïne worden gedekt met financiële meevallers

Het demissionaire kabinet Rutte IV bracht maandag vervroegd de Voorjaarsnota uit, een financiële update over de plannen van de regering.

Heel veel speelruimte is er niet voor minister van Financiën Steven van Weyenberg. Maar er zijn wel een paar punten die je portemonnee kunnen raken in 2025. Al blijft de vraag wat een nieuw kabinet wil doen, als er in september op Prinsjesdag een nieuwe begroting komt.

Business Insider Nederland verzamelde 7 opvallende zaken die relevant zijn voor je persoonlijke financiën uit de Voorjaarsnota.

1) Vermogensbelasting box 3: heffingsvrij vermogen naar €58.026

Veel maatregelen voor de vermogensbelasting in box 3 voor sparen en beleggen waren eind vorig jaar al bekend. Zo geldt voor 2024 een belastingtarief van 36 procent en dat blijft zo in 2025.

Wel wordt de vrijstelling voor de vermogensbelasting in 2025 iets verhoogd naar 58.026 euro per persoon. Dit jaar is dat 57.000 euro.

2) Accijns op diesel en benzine omhoog in 2025

Voor het jaar 2024 is de tijdelijke verlaging van de accijns op motorbrandstof verlengd, waardoor de tarieven voor benzine en diesel op respectievelijk 78,91 cent en 51,63 cent per liter liggen.

Voor 2025 staat in de Voorjaarsnota nog steeds de aanname dat de tijdelijke verlaging van de brandstofaccijns vervalt. Voor benzine zou de accijns dan naar 97,48 cent per liter gaan en voor diesel naar 63,65 cent per liter.

3) Salderingsregeling zonnepanelen blijft

In de Voorjaarsnota wordt bevestigd dat de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen voorlopig niet doorgaat. Op 13 februari heeft de Eerste Kamer het voorstel om de salderingsregeling af te schaffen verworpen. Hierdoor ontstaat in 2025 een gat van 245 miljoen euro in de begroting, dat oploopt tot 717 miljoen euro vanaf 2031.

  4) MKB-winstvrijstelling gaat verder omlaag naar 12,03% in 2025

  De MKB-winstvrijstelling voor ondernemers, een percentage van de behaalde winst waarover geen belasting hoeft te worden betaald, zou per 1 januari 2025 op 12,7 procent worden gesteld. Maar deze winstvrijstelling in de inkomstenbelasting wordt met ingang van 2025 verder verlaagd naar 12,03 procent.

  5) Elektrische auto's blijven in 2025 vrijgesteld van mrb

  De afschaffing van de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting voor volledig elektrische auto's wordt wat verder vooruit geschoven.

  In 2025 blijft de vrijstelling voor de mrb-belasting bestaan. Van 2026 tot en met 2028 geldt nog een vrijstelling van 40 procent, in 2019 van 35 procent en in 2030 van 30 procent. Vanaf 2030 vervalt de tijdelijke korting.

  6) 10% uit je pensioenpot in één keer opnemen: uitstel invoering

  De overheid wil de mogelijkheid bieden om van pensioenvermogen dat via een werkgever is opgebouwd, eenmalig een bedrag van 10 procent ineens op te nemen, op het moment dat je met pensioen gaat.

  De invoering hiervan is echter opnieuw uitgesteld. Het is onhaalbaar geworden om het per 1 juli 2024 te laten ingaan. Zowel de Eerste als Tweede Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren.

  7) Versoberen fiscale 30%-regeling expats

  Buitenlandse werknemers die door bedrijven worden aangetrokken genieten van een fiscaal voordeel voor de inkomstenbelasting, de zogenoemde 30-procentregeling. Als een expat meer dan 46.017 euro op jaarbasis verdient, geldt onder voorwaarden een belastingvrije vergoeding van 30 procent van het loon gedurende vijf jaar. De vergoeding geldt tot een bruto salaris van maximaal 233.000 euro.

  Sinds 1 januari 2024 is de regeling versoberd. Voor de eerste 20 maanden geldt een percentage van 30 procent, voor de maanden 21 tot en met 40 een percentage van 20 procent, en voor de
  maanden 41 tot en met 60 een percentage van 10 procent. De minder gunstige expatregeling biedt dekking voor het verhogen van het minimumloon.

  In de Voorjaarsnota is opgenomen dat vanaf 2025 de vrijstelling voor box 2- en box 3-inkomsten uit het buitenland vervalt, voor expats die gebruik maken van de 30-procentsregeling. Er geldt overgangsrecht tot 2027.

  LEES OOK: Werkgevers krijgen door nieuwe EU-regels meer speling met regels voor arbeidsmigranten die even geen baan hebben