Bij de Amerikaanse verkiezingen van 3 november gaat het er niet alleen om wie de nieuwe president wordt.

Ook de zetelverdeling in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat staat op het spel.

Vermogensbeheerder Oppenheimer Asset Management heeft vier scenario’s uitgewerkt voor de verkiezingen, plus een verwachting van hoe de beurs reageert.

Bij de Amerikaanse verkiezingen van 3 november staat er veel op het spel. Niet alleen mogen de kiezers bepalen of Donald Trump dan wel Joe Biden de bewoner van het Witte Huis wordt de komende vier jaar. Ook de zetelverdeling tussen Republikeinen en Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat staat op het spel.

Gelet op de onzekerheid over de uitkomst van de verkiezingen gaan beleggers een spannende periode tegemoet.

De nervositeit op de beurs was in september al zichtbaar, met een daling van de brede S&P 500-index van bijna 6 procent binnen een maand.

Topstrateeg John Stoltzfus van vermogensbeheerder Oppenheimer Asset Management heeft vier scenario’s uitgewerkt voor de uitkomst van de verkiezingen, plus de waarschijnlijke reactie van aandelenmarkten op de verschillende uitkomsten.

Lees ook op Business Insider

Hieronder nemen we de scenario’s kort door:


Scenario 1: Biden wordt president en de Democraten krijgen een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat – negatief voor aandelen

Een Democratische overwinning op alle fronten is niet iets waar beleggers op zitten te wachten, volgens topstrateeg Stoltzfus van Oppenheimer. Dit zou leiden tot een ontregeling van de machtsbalans tussen de Republikeinen en de Democraten bij de uitvoerende én de wetgevende macht.

“In een dergelijk scenario kunnen aandelenmarkten in korte tijd met 6 procent tot 10 procent dalen”, alfus Stoltzfus. 

Als de Democraten weinig in de weg staat om hun eigen agenda door te drukken, zou dit in de perceptie van Amerikaanse beleggers kunnen leiden tot hogere belastingen voor bedrijven en burgers, waarbij de overheidsfinanciën in de VS verder onder druk komen te staan.


Scenario 2: Trump blijft president. De Republikeinen houden de meerderheid in de Senaat en de Democraten in  het Huis van Afgevaardigden – positief voor aandelen

Alles blijft zoals het was. Dit scenario met Trump in het Witte Huis en een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden betekent een handhaving van de status quo. En dus beperkte onzekerheid voor financiële markten.

“In dit scenario kan de aandelenmarkt 4 procent tot 6 procent stijgen, gelet op het pro-business beleid van de huidige regering”, aldus Stoltzfus.


Scenario 3: Trump blijft president en de Republikeinen krijgen controle over zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden – licht negatief voor aandelen

Een complete overwinning van de Republikeinen op alle fronten. Dit is volgens Stolzfus het minst waarschijnlijk scenario, gelet op de stand van de peilingen. Financiële markten zullen dan mogelijk licht negatief reageren.

“Beleggers zien doorgaans het liefst een machtsverdeling waarbij het Huis van Afgevaardigden en de Senaat niet door één partij worden gecontroleerd. Dan is er een balans tussen diverse groepen, waarbij er hard onderhandeld moet worden om compromissen te bereiken.”


Scenario 4 Trump blijft president en de Democraten krijgen controle over zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat – neutraal voor aandelen

In dit scenario staan de uitvoerende macht en de wetgevende macht duidelijk tegenover elkaar, met Trump in het Witte Huis.

Topstrateeg Stolzfus denkt dat financiële markten de kat uit de boom zullen kijken. “De vraag in dit geval is of de Democratische Partij een ruk naar links maakt na de verkiezingen.”

De verwachting is dat aandelen in eerste instantie neutraal zullen reageren, totdat de beleidsconsequenties van een Democratische meerderheid bij de wetgevende macht duidelijk worden.


LEES OOK: Geen duidelijke winnaar in moddergevecht tussen Trump en Biden – dat is vooral vervelend voor Trump