Steeds meer energieleveranciers rekenen extra kosten voor klanten met zonnepanelen die stroom deels terugleveren aan het energiebedrijf. Woensdag maakte Vattenfall bekend dit ook te gaan doen, nadat een reeks energieleveranciers deze grote speler op de Nederlandse markt al voorgingen.

Met de toegenomen populariteit van zonnepanelen komt het steeds vaker voor dat particulieren stroom terugleveren aan het net in zonnige maanden, op momenten dat er relatief weinig vraag is. De energieleveranciers die deze stroom afnemen, zitten dan eigenlijk met overtollige stroom die ze niet tegen aantrekkelijke prijzen kunnen doorverkopen.

In reactie hierop hebben steeds meer energieleveranciers besloten om klanten met zonnepanelen te belasten voor de zonnestroom die ze niet zelf gebruiken, maar terugleveren aan hun energieleverancier.

Veel energiebedrijven brengen daarom terugleverkosten in rekening: als je energie teruglevert aan de leverancier waar je ook stroom afneemt, worden kosten in rekening gebracht voor de teruglevering.

Ook Vattenfall gaat bij klanten met zonnepanelen terugleverkosten in rekening brengen.

Klanten van Vattenfall met een variabel contract en zonnepanelen betalen vanaf 1 juli een vergoeding voor het terugleveren van elektriciteit. Dit geldt eveneens voor klanten met een nieuw vast contract dat vanaf 1 juli ingaat.

Terugleverkosten voor zonnepanelen: zo ziet het financiële plaatje eruit

Vattenfall heeft een regeling ontworpen waarbij de hoogte van het bedrag afhangt van de hoeveelheid teruggeleverde zonnestroom. Klanten die zeer weinig terugleveren, hoeven geen terugleverkosten te betalen.

De onderstaande tabel laat zestien schalen zien die Vattenfall heeft gemaakt voor de hoeveelheid teruggeleverde stroom op jaarbasis. Aan elke schaal is een vast bedrag aan kosten verbonden.

Eigenaren van zonnepanelen hebben nog steeds voordeel van de zogenoemde salderingsregeling, maar dat voordeel wordt wel minder groot.

Het volgende voorbeeld van Vattenfall illustreert dit.

Wie zonnepanelen heeft, geniet sowieso voordeel als de zonnestroom direct wordt gebruikt in het huishouden. Dit betekent simpelweg dat je kosten bespaart die je anders zou hebben aan de afname van stroom van je energieleverancier.

Daarnaast geldt de salderingsregeling bij het wegstrepen van stroom die je teruglevert aan de energieleverancier en stroom die je afneemt van de energieleverancier. Hiervoor wordt hetzelfde reguliere stroomtarief gerekend (bijvoorbeeld 0,30 euro per kWh), waardoor je simpelweg de volumes tegen elkaar wegstreept.

Met de nieuwe terugleverkosten komt er echter nog een extra kostenpost bij voor de teruggeleverde stroom.

Stel nu dat je evenveel stroom teruglevert aan de energieleverancier als je afneemt. Je wekt op jaarbasis met zonnepanelen 2.150 kWh op. Je verbruikt je 700 kWh direct. Daarnaast lever je 1.450 kWh terug aan de energieleverancier én neem je ook 1.450 kWh af.

Je mag nu de teruggeleverde stroom wegstrepen tegen de afgenomen stroom, tegen het reguliere stroomtarief van 0,30 euro per kWh. Daarnaast betaalt je over de teruggeleverde stroom 139 euro (zie schaal 6 in de tabel hierboven).

Het financiële plaatje ziet er dan als volgt uit:

  • Besparing door zonnestroom die je direct verbruikt: €210 (700 kWh keer 0,30 euro per kWh).
  • Besparing door saldering: €435 (1.450 kWh keer 0,30 euro per kWh)
  • Vaste terugleverkosten schaal 6: €139
  • Totaal voordeel zonnepanelen: €506 (€210 + €435 - €139)

In dit voorbeeld wordt het financiële voordeel van de zonnepanelen dus 139 euro per jaar kleiner.

In de situatie dat je méér zonnestroom teruglevert dan je afneemt van je energieleverancier, wordt het nog iets complexer. De berekening loopt grotendeels als hieronder. Maar stel dat je niet 1.450 kWh per jaar teruglevert, maar 1.600 kWh.

Voor dit extra stukje netto teruglevering geldt dan niet de reguliere stroomprijs (0,30 per kWh), maar de zogeheten terugleververgoeding. En die is een stuk lager. Vattenfall hanteert een prijs van 0,123 euro per kWh, dus je krijgt dan voor de 150 kWh nog 18,45 euro als vergoeding.

LEES OOK: Terugverdientijd zonnepanelen 10 jaar in plaats van 4 jaar door extra kosten, volgens vergelijkingssite