Dit is een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst bij het einde van het dienstverband. In dit geval is de werknemer in het kader van een reorganisatie boventallig verklaard.

De werknemer heeft besloten om te kiezen voor de vertrekstimuleringsregeling in overeenstemming met het sociaal beleidsplan.

Je dient op grond van de afgesproken formule zelf uit te rekenen hoe hoog de eenmalige vergoeding is. Uit de loonadministratie moeten de nog openstaande verplichtingen blijken. Deze bedragen hoeven niet exact in de overeenkomst opgenomen te worden.

Dit model is opgesteld in samenwerking met overeenkomsten.nl

Download hier deze tool.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl