Bij een nulurencontract is de arbeidsduur per week niet vooraf vastgelegd. Dat biedt jou als werkgever enige flexibiliteit. Voor beide partijen gelden wel rechten en plichten. Deze geactualiseerde modelovereenkomst helpt je op weg.

Een goed nulurencontract is zeer belangrijk om te voorkomen dat je als werkgever niet meer verplichtingen krijgt dan gewenst. Om je op weg te helpen heeft het gerenommeerde advocatenkantoor Pellicaan Advocaten een zeer complete modelovereenkomst opgesteld. Hierin zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer die werkt op oproepbasis opgenomen. Ook worden enkele heikele punten toegelicht.

Dit bijgewerkte contract vervangt de modelovereenkomst die vorig jaar is opgesteld. Het contract voldoet aan alle regels van de Wet Werk en Zekerheid.

Vijf interessante punten om op te letten:

1. Geen concurrentiebeding

Sluit je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan zijn een concurrentie- en een relatiebeding zijn niet zomaar toegestaan. Dit mag uitsluitend bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, dat je bovendien uitgebreid moet motiveren in de arbeidsovereenkomst. Volgens advocaat Sonia Beedie van Pellicaan Advocaten, is dit bij oproepovereenkomsten maar heel zelden het geval.

2. Proeftijd: niet zomaar

Een proeftijd is niet altijd toegestaan. Het is alleen mogelijk bij het eerste contract en bij contracten voor een periode langer dan zes maanden. De proeftijd bedraagt één maand bij tijdelijke contracten korter dan twee jaar. Voor contracten voor langere tijd is het twee maanden. Check wel de cao op eventuele uitzonderingen.

3. Minimaal drie uur uitbetalen

Elke keer dat je de medewerker oproept om te werken, moet je hem of haar minimaal drie uur uitbetalen; ook als de medewerker korter heeft gewerkt.

4. Eerste zes maanden: geen werk, geen loon

In het modelcontract is ook de bepaling opgenomen dat je in de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen salaris bent verschuldigd als er geen arbeid is verricht; uiteraard met inachtneming van de wettelijke beperkingen. Daarna krijgt de werknemer meer rechten.

5. Minimum aantal vakantiedagen

Ook een werknemer die werkt met een nulurencontract heeft elk jaar recht op minimaal vier keer de gemiddelde arbeidsduur per week. Volgens Beedie is er geen harde regel voor het uitrekenen van dit gemiddelde. Meestal wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal gewerkte uren over drie maanden.

Download hier deze tool

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl