Een arbeidsovereenkomst moet aan allerlei eisen voldoen. Deze geactualiseerde modelovereenkomst voor onbepaalde tijd geeft aan waar je op moet letten: van proeftijd tot concurrentiebeding en reiskostenvergoeding.

Om je op weg te helpen heeft het gerenommeerde advocatenkantoor Pellicaan Advocaten een zeer complete modelovereenkomst opgesteld. Hierin zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer opgenomen. Ook worden enkele heikele punten toegelicht.

Dit bijgewerkte contract vervangt de modelovereenkomst die vorig jaar is opgesteld. Het contract voldoet aan alle regels van de Wet Werk en Zekerheid.

Enkele interessante bepalingen uit de overeenkomst:

Proeftijd

Een proeftijd is alleen toegestaan bij een eerste arbeidsovereenkomst. Heeft een werknemer al eerder tijdelijke contracten gehad, dan is in principe geen proeftijd mogelijk. Bij een contract voor onbepaalde tijd is het ook mogelijk om een proeftijd van maximaal twee maanden te hanteren.

Werktijden

In het modelcontract staat een passage opgenomen waarin van werknemers enige flexibiliteit ten aanzien van werktijden wordt verwacht en dat overwerk soms noodzakelijk kan zijn (zonder extra vergoeding). Of je deze passage in het contract kunt opnemen, hangt af van de cao en de functie van de werknemer. Check dit vooraf.

Vakantiedagen

Voor elke werknemer geldt een wettelijk minimumrecht aan vakantiedagen van vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een vijfdaagse werkweek is dat dus twintig dagen.

Kostenvergoeding

Onbelaste vergoedingen voor werknemers, voor bijvoorbeeld vakliteratuur of zakelijke lunches, zijn zo bedrijfsspecifiek dat het lastig is om deze in een standaardovereenkomst te gieten. Bovendien zitten er allerlei fiscale haken en ogen aan. Hier komen we op een later moment nog een keer op terug.

Download hier deze tool.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl