• Het ziet ernaar uit dat het voor bedrijven de komende jaren aantrekkelijker wordt om een ‘goedkopere’ zzp’er in te huren in plaats van een flexwerker, schrijft ING in een sectorrapport.
  • Dit komt omdat nieuwe regelgeving voor de flexbranche en zzp’ers niet gelijktijdig wordt ingevoerd.
  • ING verwacht dat dit de groei van de flexbranche belemmert, naast het groeiende personeelstekort en een mogelijke recessie.
  • Lees ook: Akkoord over flexwerk: nulurencontract verdwijnt en zzp’er moet minimaal €35 per uur verdienen

De komende jaren worden zzp’ers aantrekkelijker om in te huren voor bedrijven dan flexwerkers zoals uitzendkrachten of werknemers met een flexibel arbeidscontract. Dit is naast groeiende personeelstekorten en een mogelijke recessie, een van de redenen waarom de flexbranche in 2023 minder hard zal groeien.

Dat schrijft ING in een sectorrapport voor de flexbranche. De groei van de branche die bestaat uit bedrijven als uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers, zal afvlakken, voorspellen economen van de bank. De volumegroei gemeten in uitzenduren komt in 2022 op ongeveer 4 procent uit, om in 2023 te dalen naar 3 procent. Dit komt volgens ING vooral omdat de kans op een recessie is toegenomen, waardoor de vraag naar flexwerkers terugloopt.

Ook nieuwe regelgeving zal de groei van de flexbranche belemmeren, verwacht ING. De sector krijgt te maken met strengere regelgeving om de volgens velen doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Flexwerkers maken plaats voor zzp'ers

In de plannen van het kabinet is onder meer opgenomen dat uitzendcontracten van maximaal 5,5 jaar naar 3 jaar gaan, daarna moet medewerkers een vast contract worden aangeboden. En het oproepcontract moet plaatsmaken voor een basiscontract dat meer zekerheid biedt op werk en over het rooster. Verder wordt het moeilijker gemaakt om tijdelijke contracten achter elkaar aan te bieden.

Lees ook: Kabinet beperkt flexmarkt met schrappen nulurencontracten – er komt een ‘basiscontract’ met meer zekerheid over werktijden

Om te voorkomen dat bedrijven door deze regelgeving massaal goedkopere zzp'ers gaan inhuren, is het de bedoeling dat er voor zelfstandig ondernemers een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt en de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft. Dit kan ertoe leiden dat zzp'ers hun tarieven verhogen.

Echter worden de maatregelen voor flexwerkers en zzp'ers volgens ING waarschijnlijk niet tegelijkertijd ingevoerd. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is wegens uitvoeringsproblemen uitgesteld en wordt niet eerder dan 2027 ingevoerd. Terwijl de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst, die onder meer van belang is voor aftrekposten voor ondernemers, wordt doorgeschoven naar uiterlijk 1 januari 2025.

De fiscale verschillen tussen flexwerkers en zzp'ers worden op korte termijn groter in plaats van kleiner, verwacht ING, wat de kans vergroot dat bedrijven zzp'ers inhuren in plaats van uitzendkrachten.

Flexbedrijven kampen met personeelstekorten

Daarnaast hebben flexbedrijven te maken met personeelstekorten. De krapte op de arbeidsmarkt loopt volgens de ING "in rap tempo op" en lijkt structureel. Mede doordat de personeelstekorten het gevolg zijn van vergrijzing. Zo leidt het personeelstekort tot minder nieuwe werknemers vanuit uitzendbureaus, waardoor hun groei tot stilstand komt.

Bijna twee derde van de flexbedrijven gaf aan personeelsschaarste als een belemmering te ervaren in het tweede kwartaal van 2022, tegenover een kwart begin 2021.

Ook rekenen flexbedrijven hogere tarieven, die zijn in het eerste kwartaal met 6 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Dit komt niet alleen door de gestegen loonkosten, maar ook omdat het zoeken naar een geschikte kandidaat steeds langer duurt. Daarmee stijgt de zogenoemde 'cost-per-hire', die flexbedrijven weer compenseren met hogere tarieven.

Volgens ING kunnen flexbedrijven hun tarieven niet onbeperkt opvoeren. In hoeverre dit mogelijk is, hangt af of hun klanten de hogere tarieven voor flexpersoneel weer doorberekenen aan hun afnemers. In de ene sector is dat makkelijker dan in de andere.

LEES OOK: Akkoord over flexwerk: nulurencontract verdwijnt en zzp’er moet minimaal €35 per uur verdienen