• De Nederlandse beroepsbevolking krimpt de komende decennia naar verwachting met 1 miljoen mensen.
  • Volgens uitzendorganisaties is het onvermijdelijk dat voor het opvangen van krapte op de arbeidsmarkt wordt gekeken naar arbeidsmigratie.
  • Uitzendkoepel ABU heeft een aantal scenario’s laten doorrekenen voor de groei van het aantal arbeidsmigranten.
  • Lees ook: Krapte op arbeidsmarkt? Waarom voeren we geen sociale dienstplicht in voor 67-plusser?

De koepel van Nederlandse uitzendbureaus ABU verwacht dat het aantal arbeidsmigranten de komende jaren blijft stijgen.

De ABU heeft het economische onderzoeksbureau SEO een aantal scenario’s laten maken voor de arbeidsmarkt en de rol van arbeidsmigranten in de komende jaren.

De verwachting is dat het aantal arbeidsmigranten toeneemt, waarbij een hogere groei gepaard zal gaan met een stijging naar 1,25 miljoen arbeidsmigranten in 2030, zo meldt De Telegraaf.

Directeur Jurriën Koops van de ABU zegt tegen de krant dat de Nederlandse beroepsbevolking in de komende decennia met 1 miljoen personen zal krimpen door de vergrijzing. “Daarbij hebben we echt alle denkbare middelen nodig. Dit gaat niet lukken door alleen parttimers meer uren te laten werken. Of door de mensen die nu nog aan de kant staan aan een baan te helpen. De economie raakt zo onderhand totaal ontwricht. Je ziet nu al overal wachtlijsten en rijen ontstaan. Of dat nu in de zorg is, de techniek, de bouw of op Schiphol.”

Uit cijfers van de ABU blijkt dat er in 2019 een kleine 800.000 arbeidsmigranten waren in Nederland. Van deze groep werkten 374.200 mensen als uitzendkracht en een kleine 400.000 hadden een direct dienstverband.

bron: ABU
bron: ABU

Wat betreft de uitzendkrachten waren er in 2019 bijna 260.000 afkomstig uit de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland. De drie toplanden wat betreft uitzendkrachten die als arbeidsmigrant in Nederland werken, zijn Polen, Roemenië en Bulgarije.

Een kleine 115 duizend arbeidsmigranten kwam van buiten de zogenoemde EUFTA-landen, blijkt uit de ABU-cijfers.

LEES OOK: Krapte op arbeidsmarkt? Waarom voeren we geen sociale dienstplicht in voor 67-plusser?