• Vanwege de verlengde lockdown trekt het kabinet 7,6 miljard euro extra uit om ondernemers tegemoet te komen.
  • Business Insider zet de belangrijkste maatregelen voor ondernemers op een rij.
  • Meer bedrijven kunnen de compensatie voor vaste lasten ontvangen.
  • Ook komt er een nieuwe regeling speciaal voor starters.

Het demissionaire kabinet heeft vanwege de verlengde lockdown het steunpakket voor ondernemers fors verruimd. Het gaat om een additionele 7,6 miljard euro.

Meerdere regelingen worden uitgebreid en er komt een aparte regeling voor starters. Ook winkeliers kunnen op extra steun rekenen.

De verruimingen gelden voor de eerste twee kwartalen van dit jaar.

Business Insider zet de belangrijkste verruimingen en de nieuwe steunmaatregelen die voor ondernemers van belang zijn op een rij:


Compensatie vaste lasten (TVL)

Een van de belangrijkste aanpassingen betreft de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), die bedoeld is voor ondernemers in het mkb en zelfstandigen.

De eis dat alleen bedrijven in aanmerking komen met maximaal 250 medewerkers, wordt losgelaten, Hierdoor kunnen ook grotere ondernemingen 85 procent van hun vaste lasten gecompenseerd krijgen.

Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het mkb en 400.000 euro voor het niet-mkb.

Lees ook op Business Insider

Verder kunnen ondernemers en zzp’ers nu een aanspraak maken op de volledige subsidie als zij minstens 30 procent omzet verliezen. Eerder was dit afhankelijk van de specifieke omvang van het omzetverlies.

Tevens is er meer aandacht voor kleinere ondernemers, zoals kappers. Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van 750 naar 1.500 euro. Het kabinet onderzoekt verder de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de regeling.


Voorraadvergoeding winkeliers

De voorraadvergoeding voor de winkeliers wordt verhoogd. De subsidie komt in het eerste kwartaal van 2021 neer op een opslag van 21 procent op het vastelastenpercentage in de TVL- regeling tot maximaal 200.000 euro. Eerder werd met een opslag van 5,6 procent gerekend.


Een nieuwe regeling voor starters

Ondernemers die in de eerste helft van vorig jaar een bedrijf zijn begonnen krijgen een nieuwe regeling, die in zijn ontwerp veel op de tegemoetkoming voor vaste lasten zal lijken. Het kabinet werkt nog aan de precieze invulling.

Ondernemers die in de periode tussen 1 januari en 15 maart van vorig jaar gestart zijn, komen in het eerste kwartaal van dit jaar overigens ook in aanmerking voor de reguliere TVL-regeling. Vanaf het tweede kwartaal kan deze groep ondernemers alleen gebruikmaken van de nieuwe regeling voor starters.

Naar verwachting opent het loket voor starters in mei.


Subsidie voor personeelskosten (NOW)

De subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, de zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) gaat omhoog.

De vergoeding stijgt van 80 naar 85 procent van de loonsom. Vanaf 15 februari kan de subsidie worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Werkgevers die verwachten ten minste 20 procent omzet te verliezen kunnen een aanspraak doen op deze subsidie.


Inkomensaanvulling voor zzp’ers (TOZO)

De inkomensaanvulling voor zzp’ers, voluit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), wordt vanaf april verlengd. Het kabinet besloot om met de invoering van een vermogenstoets, die vanaf die maand nodig zou zijn, niet door te laten gaan.

De aanvragen voor de regeling gelden met terugwerkende kracht. Zo kan een ondernemer de uitkering voor de periode vanaf 1 januari pas aanvragen op 1 februari.


Garantiefonds voor evenementen

Ondernemers, die evenementen organiseren, krijgen in de zomer toegang tot een garantiefonds. Daarvoor is minimaal 300 miljoen euro gereserveerd.

Organisatoren van evenementen kunnen dat geld gebruiken om bijvoorbeeld festivals te plannen en op te zetten, uiteraard als het coronavirus tegen die tijd weer onder controle is. Het kabinet denkt nu dat dat vanaf 1 juli mogelijk zal zijn.

De precieze invulling van het fonds wordt nog uitgewerkt.


Uitstel van belasting

De periode waarin ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen wordt verlengt tot 1 juli 2021. Zo kunnen ondernemers die nog niet eerder hiervan gebruik hebben gemaakt dit nu alsnog doen.

De datum waarop ondernemers belasting weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli naar 1 oktober. De belastingschuld moet binnen 36 maanden terugbetaald worden.

Daarnaast kunnen directeur-grootaandeelhouders die vanwege de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, in 2021 weer het zogenoemde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier gelden wel nieuwe voorwaarden voor.

Ook een reeks aan andere belastingmaatregelen krijgt een verlenging tot 1 juli, zoals het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten, het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. 


Fiscale vergoeding voor thuiswerkkosten

Het kabinet kijkt daarnaast naar nieuwe belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Ook de bestaande reiskostenvergoedingen worden herzien.

Dit is nodig omdat “het goed mogelijk is dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken”, aldus de website van de Rijksoverheid.

In 2021 kunnen werkgevers een vergoeding voor thuiswerkkosten ook via de werkkostenregeling regelen. Deze regeling wordt opnieuw verruimd. Verder is het mogelijk om tot 1 april bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast te vergoeden.

Lees meer over de coronacrisis: MKB-organisaties klagen dat banken de deur dicht houden voor ondernemers die financieel krap zitten