Het aantal Bulgaren en Roemenen dat naar ons land komt om te werken, is relatief weinig toegenomen. Sinds vorig jaar zijn een paar duizend Bulgaarse en Roemeense werknemers meer naar ons land gekomen.

Ten opzichte van de vele duizenden Polen die elk jaar naar Nederland trekken, is hun aantal gering. Dit blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sinds 1 januari 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen in Nederland zonder werkvergunning als werknemer aan de slag. De landen zijn al sinds 2007 lid van de Europese Unie, maar destijds werden beperkingen afgesproken met betrekking tot arbeidsmigratie. Die beperkingen zijn komen te vervallen op 1 januari 2014.

Diverse Nederlandse gemeenten zeiden een grote toestroom van Bulgaren en Roemenen te vrezen. Zeker 20.000 migranten uit beide EU-landen werden in ons land verwacht. Zij blijken echter vooral naar Zuid-Europese landen als Italië en Spanje te gaan.

De toestroom naar Nederland blijft voorlopig uit. Op 1 juli vorig jaar was het aantal Bulgaarse werknemers 3.900. Eind 2013 waren dat er ongeveer 1.600. Het aantal Roemeense werknemers verdubbelde in het eerste halfjaar van 2014 tot ruim 6.000.

(klik voor vergroting)

Werknemers-uit-Roemeni-15-01-27 Werknemers-uit-Bulgarije-15-01-27

De meeste nieuwe Bulgaarse en Roemeense werknemers schrijven zich niet in bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA). Zij blijven dus waarschijnlijk maar kort in Nederland. Van de Bulgaren is 44 procent werkzaam via uitzendbureaus, 11 procent werkt in de handel, 9 procent in de horeca en 8 procent in de landbouw. Er zijn ongeveer evenveel Bulgaarse mannen als vrouwen.

Ook de Roemenen werken veelal via een uitzendbureau (34 procent). Daarnaast werkt 13 procent in de industrie en 10 procent in de landbouw. Het aantal Roemeense mannen is iets groter dan het aantal vrouwen.

Bulgaren-Roemenen-Polen-naar-branche-15-01-27

Het aantal Poolse werknemers dat naar ons land komt, is veel groter. In het eerste halfjaar van 2014 nam hun aantal toe met ruim 20.000, tot 145.600. Zeventig procent werkt via een uitzendbureau,12 procent in de landbouw. Van de Polen is 58 procent man en 42 procent vrouw. Met een gemiddelde leeftijd van ruim 32 jaar zijn de Polen de jongste Oost-Europese werknemers.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl