• Het campagneteam van Donald Trump heeft een groot deel van de rechtszaak over een gebrek aan transparantie bij de verkiezingen in Pennsylvania laten vallen.
  • Advocaten van Trump hebben op zondag een nieuwe versie van een aanklacht ingediend.
  • De herziene aanklacht heeft betrekking op een veel beperkter aantal stemmen waar iets mis mee zou zijn.

Het campagneteam van Donald Trump heeft een groot deel van een aanklacht over een gebrek aan transparantie bij de verkiezingen in Pennsylvania laten vallen. Het gaat om beweringen dat verkiezingswaarnemers van de Republikeinen geen toezicht mochten houden op de telling van stemmen, meldde The Washington Post zondag.

De Amerikaanse president heeft herhaaldelijk geclaimd dat waarnemers uit zijn team niet bij de telling van stemmen aanwezig mochten zijn. Trump en zijn aanhangers stelden dat daarom meer dan 600.000 stemmen niet zouden mogen worden meegeteld.

In plaats van zich neer te leggen bij de verkiezingsuitslag, heeft Trump, sinds ‘president-elect’ Joe Biden tot winnaar werd uitgeroepen, in een aantal swing states hertellingen aangevraagd en rechtszaken aangespannen.

De claims over obstructie van waarnemers werden ook gedaan in een federale rechtszaak in Pennsylvania. Maar in de nieuwe versie van de aanklacht die de advocaten van Trump zondag indienden, staat niet meer het verzoek om alleen de stemmen te tellen die in het bijzijn van de waarnemers van Trump zijn geteld. De tekstdelen waarin het campagneteam van Trump klachten uitte over het feit dat hun waarnemers geen toezicht mochten houden op de telling bij stembureaus zijn in de herziene versie helemaal geschrapt.

De belangrijkste eis in de herziene aanklacht is het niet laten meetellen van stemmen van kiezers die fouten op hun stembiljet mochten aanpassen. Volgens het campagneteam zijn de Republikeinen hierdoor “illegaal benadeeld”.

“Het gaat om slechts een handvol stembiljetten”, zei Cliff Levine, een advocaat die namens de Democraten bij de rechtszaak betrokken is, tegen The Washington Post. “Ze zouden geen enkel effect hebben op de totaaltelling of de overwinning van Joe Biden.”

Giuliani blijft vasthoudend

Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van de president, kon zich niet vinden in de berichtgeving van The Washington Post. Hij stelde in een tweet dat de kern van de zaak in Pennsylvania helemaal niet is aangepast.

Giuliani wijst erop dat ook de herziene aanklacht ingaat op de bewering van het campagneteam dat 600.000 stemmen “opzettelijk voor Republikeinse toezichthouders verborgen zijn gehouden”.

Hoewel de bewering inderdaad nog steeds voorkomt in de rechtszaak, legt Giuliani niet uit waarom het verzoek om deze stemmen niet te laten meetellen ineens is komen te vervallen. Vertegenwoordigers van Giuliani en het campagneteam van Trump gingen niet in op een verzoek om commentaar van Business Insider.

Trump laat van zich horen op Twitter

Vlak na de berichtgeving in The Washington Post over de herziene aanklacht tweette president Trump weer over het feit dat zijn waarnemers geen toegang werd verleend tot de stemmentelling.

“Waarom gaan de Fake News Media er alsmaar vanuit dat Joe Biden president zal worden, zonder onze kant te belichten”, tweette Trump op zondag. Ook gaf hij aan dat de grondwet enorm geschonden is tijdens de presidentsverkiezingen van 2020.

“Toezichthouders werden in veel van onze staten massaal uit telkamers gegooid”, voegde Trump hieraan toe. Ook haalde hij andere ongegronde claims van fraude aan.

Hoewel Trump eerder die dag in een tweet leek te erkennen dat Biden “gewonnen” had, tweette hij later: “Ik geef NIETS toe.”

Lees meer over Donald Trump en de nasleep van de verkiezingen: