De Amsterdamse online reisaanbieder Travelbird heeft nieuwe financiering opgehaald. Het gaat om een zogeheten mezzaninelening die is verstrekt door investeerder Main Mezzanine Capital. Deze partij klinkt Amerikaans, maar is gewoon Nederlands.

Het investeringsfonds experimenteert sinds 2014 met deze financieringsvorm. “Main heeft tot op heden tien mezzanineleningen uitgezet, die in omvang variëren van 1 tot 5 miljoen euro. De lening aan TravelBird is de grootste lening uit haar portefeuille,” schrijft de investeringsmaatschappij. De mezzaninefinanciering aan Travelbird gaat dus om een bedrag van om en nabij de 5 miljoen euro.

Mezzanine is zeker geen gewone banklening. Verstrekkers van mezzanine vragen zo tussen de 10 en 20 procent rente per jaar. Veel meer dus dan die paar procent bij de bank. Waarom zou het “snelgroeiende” Travelbird – zo omschrijft het bedrijf zichzelf – zulke hoge rentelasten aangaan?

Verstrekkers van deze hybride financiering vragen een hogere rente en zijn daardoor ook eerder bereid de risicovollere gevallen te financieren, zoals dus startups en mkb’ers. Travelbird is zeker een risicogevalletje, want het bedrijf maakt nog steeds geen winst.

Maar dat is niet de enige reden voor de hogere rente.

Minder controle

Een bank die een gewone lening (senior debt) verstrekt, stelt strenge voorwaarden aan de leningnemer. Bijvoorbeeld dat de winst niet beneden een bepaald niveau mag komen. Gebeurt dat wel, dan kan de bank maatregelen afdwingen of zijn onderpand opeisen. Er zijn genoeg horrorverhalen van mkb'ers die bij de afdeling bijzonder beheer van een bank terechtkomen.

Verstrekkers van mezzanine stellen doorgaans weinig tot geen voorwaarden en kunnen geen aanspraak maken op onderpand. Main Capital zal Travelbird niet in een afdeling bijzonder beheer stoppen of de lening gaan opeisen als Travelbird een jaartje minder reispakketten verkoopt dan gepland. In ruil voor minder controle krijgt het mezzaninefonds wel een hogere rentevergoeding.

Achtergestelde lening

Dan is er nog een derde factor die zorgt voor een hoger rentepercentage. Een mezzaninelening is achtergesteld. Dat wil zeggen dat het achter aan de rij staat van schuldeisers wanneer een bedrijf failliet gaat. Dus na de Belastingdienst, na de crediteuren en na de banken.

Mezzanineverstrekkers kunnen wel iets doen als het bedrijf de hoge rentelast of aflossing niet meer kan betalen, namelijk de lening omzetten in een aandelenbelang. Daarmee is het bedrijf af van zijn dure lening, mocht het in de problemen komen, maar maakt het mezzaninefonds aanspraak op toekomstige dividenden en verkoopopbrengsten in eventueel betere tijden.

Main kan dus aandeelhouder worden van Travelbird in het geval dat het online reisbureau zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. Maar als Travelbird blijft bestaan, pakt Main een hoge rentevergoeding terwijl Travelbird alle controle bij zichzelf houdt.

LEES OOK: Travelbird schrapt 100 banen, trekt zich terug uit vijf landen