Het overheidstekort verslechtert dit en volgend jaar met 700 miljoen euro door het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D66, ChristenUnie en SGP. In de jaren 2015 tot 2017 verslechtert het met 600 miljoen euro.

Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau die woensdag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Die vergadert woensdag over het begrotingsakkoord.

Het pakket maatregelen dat het kabinet met de drie partijen heeft afgesproken zorgt voor een extra bezuiniging van 200 miljoen euro in 2014, vooral in de sociale zekerheid. Daarnaast komt er 400 miljoen beschikbaar voor extra uitgaven, met name aan onderwijs en sociale zekerheid. De lasten voor burgers en bedrijven gaan in 2014 met 500 miljoen omlaag.

De berekeningen van het CPB zijn nog maar voorlopig. Donderdag komen uitvoeriger becijferingen. Ingewijden wijzen erop dat de extra lastenverlaging naar verwachting leidt tot hogere economische groei. Dat is uiteindelijk ook gunstig voor het overheidstekort.

Het CPB plaatst enige vraagtekens bij de nieuwe kabinetsplannen. Zo noemt het de opbrengst van een eenmalige belastingverlaging om geld in de economie te pompen ,,onzeker”. Deze operatie moet de schatkist 1 miljard euro opleveren.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl