Bestuurders van grote Nederlandse ondernemingen letten scherp op de snelle opmars van artificial intellignece (AI) in het bedrijfsleven. Dat blijkt uit onderzoek dat ING heeft laten uitvoeren onder 207 Nederlandse bestuurders. Daar zitten CEO’s, CFO’s en operationeel directeuren bij.

Van de ruim tweehonderd ondervraagde topmanagers zegt een overgrote meerderheid, 85 procent, een “sterke tot zeer sterke impact” van AI te verwachten op de bedrijfsprocessen.

De veranderingen zullen zich vooral voordoen bij de IT-afdeling (68 procent), de klantenservice (41 procent) en de productie (34 procent), verwachten zij. Slechts een kleine minderheid van de bestuurders (6 procent) denkt dat de opkomst van AI op korte termijn al zal leiden tot banenverlies.

Verduurzaming en vasthouden talent belangrijk voor bedrijven

Verduurzaming van de bedrijfsvoering en het vasthouden van talent hebben momenteel de hoogste prioriteit voor de ondernemers. Bijna twee derde ziet hogere beloningen als het belangrijkste middel om talent te behouden, zelfs als dit ten koste van de winst gaat. De topmanagers verwachten dat het nieuwe kabinet voorrang geeft aan duurzaamheid, gevolgd door veiligheid en het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt.

Bedrijven zijn meer bezig met de lange termijn dan afgelopen jaar. Gaf in 2022 nog 74 procent van de bedrijven aan sneller te willen innoveren in het nieuwe jaar, dit jaar is dat 86 procent. Bedrijven willen dit met name doen door middel van onderzoek en ontwikkeling, het kopen van nieuwe machines en door gebruik te maken van nieuwe AI- en cybersecurity-technieken.

Bijna negen op de tien bedrijven willen versneld verduurzamen, waar afgelopen jaar nog bijna acht op de tien bedrijven dit aangaf. Het belangrijkst vinden bedrijven in dit kader het verminderen van de CO2-uitstoot. Bijna een derde geeft aan fors te investeren in de verduurzaming van het bedrijf. Acht op de tien van hen geeft aan deze investeringen extern te kunnen doorberekenen.

Het implementeren van Europese duurzaamheidsmaatregelen ziet een derde van de bedrijven desalniettemin als een grote uitdaging voor het nieuwe jaar. Een even groot deel ziet investeringen om verder te verduurzamen ook als grote uitdaging voor het nieuwe jaar. Bijna negen op de tien bedrijven stellen wel in een vergevorderd stadium te zitten van hun transitieplan naar een groenere bedrijfsvoering.

Ook vinden bedrijven het promoten van een gezonde levensstijl van een groot belang, net als het eerlijk behandelen van werknemers.

Lees ook: Bedrijven moeten vóór 2025 kunnen aantonen dat hun producten niet de oorzaak zijn van ontbossing

Bedrijven positief over 2024

Ondanks de recente internationale conflicten blijkt dat de meeste bestuurders positief vooruitkijken naar 2024. Een overgrote meerderheid (85 procent) zegt "optimistisch tot zeer optimistisch" te zijn over het nieuwe jaar. Eind 2022 was dit nog 81 procent.

Toch verwachten bijna alle ondervraagden dat de toenemende geopolitieke spanningen problemen kunnen gaan veroorzaken met toeleveringsketens en de veiligheid van hun personeel. Ook houden de meeste ondernemers rekening met een aanhoudende milde recessie in 2024.

Wel blijven de zorgen over inflatie hoog bij grote bedrijven. Zo'n acht op de tien bedrijven maakt zich zorgen over hoe de inflatie zich de komende twaalf maanden zal ontwikkelen. Bovendien denkt een even groot aandeel van de grote bedrijven dat de inflatie voor een langere periode hoog zal blijven.

LEES OOK: Minder dan 4 op de 10 Europese mkb’ers heeft plan voor CO2-reductie – grote bedrijven krijgen met Europese wetgeving te maken