• Besturen in de politiek is vaak iets anders dan opereren als manager in het bedrijfsleven.
  • Toch zijn er wel algemene overeenkomsten die te maken hebben met leiderschap en effectief bestuur.
  • Wethouder Miguel Ririhena van de gemeente Tynaarlo legt tegenover Binnenlands Bestuur uit, wat zijn stijl is.

Pas zeven maanden is Miguel Ririhena van GroenLinks wethouder in de gemeente Tynaarlo te Drenthe. Maar afgelopen woensdag mocht hij al een prijs in onvangst nemen, als Beste Bestuurder van een kleine gemeente. De uitreiking is een initiatief van vakpublicatie Binnenlands Bestuur in samenwerking met onderzoeksbureau Necker.

Uiteraard hebben bestuurders in de politiek te maken met een ander krachtenveld dan managers in het bedrijfsleven, maar toch zijn er wel gemeenschappelijke lessen te trekken.

In een interview met Binnenlands Bestuur noemt Ririhena twee zaken die relevant zijn voor leiders in elke organisatie. Het eerste punt draait om het organiseren van effectieve samenwerking. “We willen de slag om het vertrouwen winnen, en dat kan alleen als je vertrouwen geeft – aan de mensen in de gemeente, aan de organisaties, aan het ambtelijk apparaat én aan elkaar in het college”, zegt Ririhena hierover.

In het verlengde hiervan legt Ririhena de nadruk op het meenemem van direct betrokkenen in de besluitvorming om te zorgen voor voldoende draagvlak: “We hebben lang geformeerd, en dat heeft geholpen. We hebben de ambtelijke organisatie tijdens de formatie constant meegenomen. Waar staan we, hoe kijken jullie daartegenaan? Juist daardoor kunnen we als college heel snel schakelen.”

LEES het hele interview met Miguel Ririhena hier op Binnenlands Bestuur