De investeringen in ICT-apparatuur hebben een vlucht genomen tijdens de coronacrisis.

Bedrijven en overheden steken vooral meer geld in computers, servers en telefoons, mede door de opkomst van thuiswerken.

Hoewel investeren in ICT doorgaans als gunstig geldt voor de productiviteit, is het de vraag of dat dit keer ook zo is, signaleren economen van ING.

De investeringen in ICT-apparatuur hebben een vlucht genomen tijdens de coronacrisis. Terwijl het totaal aan investeringen in Nederland daalde, namen de investeringen van bedrijven en overheden in computers en telecomapparatuur juist flink toe.

Dat hebben economen van ING becijferd.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar werd er meer telecomapparatuur en vooral meer computers & randapparatuur verkocht aan bedrijven en overheden dan voor de coronacrisis.

In pc’s en randapparatuur werd gemiddeld 8 procent meer geld gestoken dan het pre-crisisniveau van eind vorig jaar. In telecomapparatuur werd gemiddeld 2,5 procent meer geïnvesteerd.

"Deze digitaliseringsslag in de investeringen is mogelijk te verklaren door de noodzaak om thuis werken beter mogelijk te maken tijdens de coronacrisis, zoals met de aanschaf van extra servers", legt ING-econoom Marcel Klok uit. Voor de virusuitbraak leek het aandeel van ICT-investeringen binnen de totale investeringspot juist wat af te nemen.

De totale investeringen in Nederland zijn sinds het begin van de virusuitbraak duidelijk gekrompen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte maandag bekend dat de investeringen in oktober wederom zijn afgenomen, met 5,8 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

Vooral voor gebouwen, infrastructuur, vliegtuigen en machines werd minder geld uitgetrokken.

ING-econoom Klok merkt in dit verband om dat investeringen in ICT doorgaans worden gezien als gunstig voor de arbeidsproductiviteit. Maar in coronajaar 2020 kan dat wel eens anders liggen.

"Normaliter is bij ICT-investeringen vaak sprake van een uitbreiding of kwaliteitstoename, waarbij de productiecapaciteit toeneemt. In de coronacrisis is ook veel sprake van duplicatie. Denk aan de aanschaf van een laptop die simpelweg het werken thuis mogelijk maakt en soms slechts tijdelijk de desktopcomputer op kantoor vervangt", aldus Klok.

Consumenten schaffen ook fors meer elektronica aan

Ook consumenten hebben in reactie op de coronacrisis meer ICT-apparatuur aangeschaft. De flinke stijging in de consumptie van elektrische apparaten door huishoudens wijst daarop.

De consumptie van elektronica lag in het eerste en tweede kwartaal dit jaar gemiddeld 7 procent hoger dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. Het aandeel elektrische apparaten in de totale consumptie van huishoudens steeg hierdoor van 3,2 naar 3,7 procent.

Over de laatste maanden heeft ING nog geen precieze cijfers voor handen. Maar verkopen van elektronicawinkels en pinuitgaven bij dergelijke winkels suggereren volgens de economen van de bank dat de digitaliseringstrend in de consumptie in Nederland ook heeft doorgezet in de tweede helft van 2020.

LEES OOK: Apple zou werken aan eigen modems – dat klinkt niet sexy, maar kan ervoor zorgen dat de MacBook perfect wordt voor flexibel werken