Thierry Baudet heeft het omstreden referendum over zijn positie gewonnen.

De partij stelt dat ruim 80 procent van de leden zijn stem heeft uitgebracht.

De Overijsselse fractieleider Johan Almekinders, de Utrechtse fractievoorzitter Wouter Weijers en kandidaat-Kamerlid Jan-Cees Vogelaar stappen naar de rechter wegens het referendum.

Thierry Baudet heeft het omstreden referendum over zijn positie gewonnen. Driekwart van de leden van Forum voor Democratie die hebben gestemd, geven aan dat ze hem als partijleider willen, meldde de partij vrijdag op Twitter.

De partij stelt dat ruim 80 procent van de leden zijn stem heeft uitgebracht. Het referendum verliep allesbehalve vlekkeloos en verschillende FVD-politici spraken zich er tegen uit.

Baudet blijft dus partijleider, maar de top van de partij is tot op het bot verdeeld. Een grote groep prominente leden besloot de partij te verlaten nadat was gebleken dat leden van de jongerentak JFVD zich antisemitisch zouden hebben uitgelaten. Bovendien werden de schuldigen niet uit de jongerenafdeling gezet, maar kwamen ze juist op belangrijke posities.

Baudet is blij met de "overweldigende uitslag" van het referendum over zijn positie. Hij wil graag door met zijn partij en richt zich op de verkiezingen. "We nemen afscheid van hen die zich niet in mijn lijn kunnen vinden, maar we blijven openstaan voor verzoenende gesprekken met twijfelaars", zegt Baudet in een statement.

Europese fractie van Forum splitst zich af na terugkeer Baudet

De Europarlementariërs van Forum voor Democratie breken met hun partij nu Baudet aanblijft als FVD-leider. De driekoppige FVD-delegatie in het Europees Parlement gaat zelfstandig verder, liet zij weten.

De Brusselse voorman Derk Jan Eppink had al aangekondigd dat die uitkomst voor hem en zijn collega's de deur dicht zou doen.

"De fractie verklaart zich onafhankelijk", laten Eppink en zijn collega's Rob Roos en Rob Rooken weten. Ze zeggen hun FVD-lidmaatschap op, want dat "is niet langer verenigbaar met de oorspronkelijke idealen van de partij."

Ze blijven wel in het Europees Parlement, om daar "het Europees verkiezingsprogramma van FVD bij de EP-verkiezingen van 2019 te blijven uitvoeren". Het drietal blijft ook deel uitmaken van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), waarvan bijvoorbeeld ook de SGP en de behoudende Poolse regeringspartij PiS deel uitmaken.

De drie Europarlementariërs lieten eerder weten Baudet niet alleen kwalijk te nemen dat die volgens hen te weinig deed om antisemitisme in de jongerenbeweging van de partij tegen te gaan, maar ook dat die FVD omsmeedde tot "een sektarische beweging" onder "een soort messias."

Kritiek op referendum

Verschillende Provinciale Statenfracties van Forum voor Democratie gaan in beraad over de toekomst.

De FVD-fractie in Noord-Brabant wil in "goed overleg bepalen in hoeverre wij de gevolgen zien van de uitslag". De Statenleden willen hun werk doorzetten, maar onder welke vlag blijft nog onduidelijk. Uiterlijk eind volgende week belooft de fractie hierover meer te vertellen.

De Utrechtse fractie had zich al afgesplitst.

De Overijsselse FVD'ers zijn verdeeld. Fractievoorzitter Johan Almekinders voert het verzet tegen het referendum aan, maar een ander fractielid, voor Forum werkzaam in de Tweede Kamer, is juist een aanhanger van Baudet. Het gaat om Andreas Bakir, die vrijdag sprak van een "LANDSLIDE VICTORY" voor Baudet.

Almekinders, de Utrechtse fractievoorzitter Wouter Weijers en kandidaat-Kamerlid Jan-Cees Vogelaar stappen naar de rechter wegens het referendum. Het referendum is volgens hen niet geldig, omdat het niet in de partijregels staat. Bovendien hebben eventuele tegenkandidaten geen tijd gehad om zich aan te melden.

Wat de Friese fractie gaat doen, is nog onduidelijk. Vorige week zei de fractievoorzitter Maarten Goudzwaard op te stappen als Baudet het referendum wint. De overige Statenleden in Friesland zijn terughoudender

Na het referendum wil het bestuur dat er een ledenvergadering komt over de samenstelling van het bestuur. Het bestuur, waar Thierry Baudet ook deel van uitmaakte, is ook verdeeld over de toekomst van de partij. Het referendum moest juist een einde maken aan de onenigheid.

LEES OOK: Gespleten Forum voor Democratie haalt in peiling nog maar 3 zetels