Tata Steel schrapt achthonderd banen in zijn staalfabriek in IJmuiden, meldt het bedrijf. De staalmarkt heeft het volgens Tata Steel al enige tijd zwaar en om ook in de toekomst concurrerend en winstgevend te blijven, wil de staalproducent de personeelskosten verder verlagen.

In totaal werken 11.500 mensen voor Tata Steel in Nederland. In de fabriek in IJmuiden werken 9200 mensen. Het bedrijf verwacht ongeveer vijfhonderd van zijn eigen medewerkers te ontslaan, vooral mensen met management-, staf- en ondersteunende functies. Gedwongen ontslagen zijn volgens Tata Steel niet uit te sluiten en het bedrijf zal met de vakbonden in gesprek gaan over een sociaal plan.

De andere driehonderd banen die verdwijnen zijn die van inhuurkrachten en worden daarnaast gerealiseerd door openstaande vacatures niet in te vullen voor werk dat niet direct aan de productie gerelateerd is. Er komt geen volledige vacaturestop, meldt Tata Steel. “De behoefte aan technisch geschoolde mensen, bijvoorbeeld in de productie, blijft”, aldus het bedrijf.

De ontslagronde is ook belangrijk voor de verduurzaming van het bedrijf, meldt Tata Steel verder. Onlangs kwam het staalbedrijf met aangepaste plannen tot 2030 om zijn fabriek in IJmuiden te verduurzamen. Komende jaren investeert het bedrijf miljarden euro’s in de verduurzamingsplannen. “Het is daarom belangrijk om een stevige concurrentiepositie te hebben en te behouden en wendbaar genoeg te zijn om in te spelen op snel veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen”, aldus het bedrijf.

Tata Steel wil zijn hoogovens en kooksfabrieken die op steenkolen werken vervangen door onder meer een schonere installatie die eerst draait op aardgas en later op groene waterstof. Een hoogoven en bijbehorende kooksfabriek moeten uiterlijk in 2029 vervangen worden. De andere twee steenkoolinstallaties wil Tata Steel rond 2035 vervangen.

Personeel: reorganisatie gevolg van slecht beleid

Medewerkers van Tata Steel in IJmuiden en de vakbonden zijn verbaasd en vol onbegrip over het plan van de staalproducent om achthonderd banen te schrappen. De centrale ondernemingsraad en CNV Vakmensen vinden het niet kunnen dat werknemers moeten opdraaien voor het volgens hen slechte beleid van de afgelopen jaren. Tata noemde zelf de ingezakte staalmarkt als reden voor de krimp.

De FNV zegt bezorgd te zijn over het verdwijnen van de banen. Net als de ondernemingsraad wijst de vakbond op een tot 2026 durende garantie op het gebied van werkzekerheid. "Dit werkgelegenheidspact is voor ons leidend en zal dan ook centraal staan in de gesprekken die ongetwijfeld zullen volgen na deze schokkende mededeling van vandaag", reageert FNV-bestuurder Cihan Lacin.

"De voorgenomen uitbestedingen bij een aantal afdelingen zijn volstrekt onnodig en dus ongewenst, en leiden niet tot kostenbesparing", voegt de ondernemingsraad toe.

Bij CNV leven nog veel vragen nadat de vakbond eerder op de maandag op de hoogte was gesteld. "Wat gaan we anders doen? Met wie gaan we dat dan anders doen? Hoe komt dat er in de toekomst dan uit te zien? Wij gaan eerst nog eens goed met Tata Steel in gesprek om antwoord op onze vragen te krijgen. Pas daarna zullen we eventueel spreken over een sociaal plan", zegt vakbondsbestuurder Marten Jukema.

Tata kondigde maandag een grote reorganisatie aan, waarbij achthonderd van de meer dan 9000 banen in IJmuiden verloren gaan. Het gaat vooral om kantoormedewerkers die weg moeten. "Die functies zijn niet ontstaan, omdat deze mensen zo goed dozen kunnen verschuiven. Ze zijn van belang voor de bedrijfsvoering. Groen staal lijkt vooral een excuus te zijn om een bezuiniging te kunnen doorvoeren", zegt CNV.

LEES OOK: Tata Steel wil door met ‘groen staal’, maar wijzigt verduurzamingsplan wel