De aandeelhouders van investeringsmaatschappij Value8 moeten woensdag op hun vergadering praten over de toekomst van het bedrijf zónder een cruciaal document: de accountantsverklaring bij de jaarrekening over 2016. Peter Paul de Vries bevestigt de berichtgeving van het Financieele Dagblad (€) daarover.

Zonder die geaccordeerde versie van de balans is het zo goed als onmogelijk vast te stellen of het beursgenoteerde Value8 een winstgevend jaar achter de rug heeft. Een conceptjaarrekening met rode cijfers is nu het enige stukje informatie waarop de aandeelhouders hun mening kunnen baseren.

Enige tijd terug zag Value8 zich gedwongen om de publicatie van het jaarverslag uit te stellen, vanwege ophef rondom trustkantoor BK Group. Die partij, waarin Value8 een belang heeft, zou mogelijk meegewerkt hebben aan belastingontduiking en witwaspraktijken. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Er wordt niet gestemd over dividend

Value8 kwam dus met ongecontroleerde cijfers naar buiten, waarbij het niet lukte om binnen de wettelijke termijn van vier maanden na het sluiten van het boekjaar een accountantsstempel te verkrijgen. Dat kan tot een boete van toezichthouder AFM leiden.

“Het onderzoek moet zorgvuldig worden gedaan, waarbij duidelijk is dat wij belang hebben bij een zo spoedig mogelijke afronding”, aldus De Vries. Hij gaf ook aan dat ‘op basis van de informatie van de bestuurders van BK’ hij geen reden heeft om aan te nemen dat wet- en regelgeving zijn overtreden.

Als gevolg van het ontbreken van het oordeel van de accountant zal er tijdens de vergadering donderdag niet gestemd worden over verschillende agendapunten, waaronder het dividendvoorstel en de decharge.

Value8 zal na de definitieve jaarrekening een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeenroepen waarop de vaststelling van deze rekening staat geagendeerd.

De huidige ontwikkeling van Value8 noemde De Vries 'positief'. De onrust rondom het bedrijf laat wel sporen achter, maar die lijken beperkt. "We hebben in 2016 in totaal ruim 19 miljoen euro geïnvesteerd. We hebben misschien één kleinere transactie gemist", zo wist de topman. Wel zijn er extra advieskosten betaald en moest het management er tijd in steken.

Verslikt in Limburgse overname

En dat voor een lieveling van de beurs én de aandeelhouders. Lang kon Value8 niets misdoen en groeide het vehikel snel. Reden daarvoor is de baas: Peter Paul de Vries, voormalig voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Zijn bekendheid snelt hem vooruit als hij Value8 in 2009 opzet en tientallen miljoenen vloeien binnen in zijn nieuwe investeringsmaatschappij. De grote klapper lijkt Value8 in 2015 te gaan maken, met Kersten, een Roermonds bedrijf dat onder meer rolstoelen en trapliften levert en onderhoudt. 6 miljoen euro steekt De Vries in de overname, voor 60 procent van Kersten.

Maar mede doordat de zorg in 2015 fors hervormd wordt - de gemeentes krijgen een nadrukkelijke rol en nemen veel beslissingen over van zorgverzekeraars - moet er steeds meer geld bij. Kersten draait verlies. De bank stelt de aandeelhouders, waarvan Value8 dus de meerderheid vertegenwoordigt, voor een keuze: meer investeren om alle rekeningen kloppend te maken óf de hele boel verkopen. Met een list weet Peter Paul de Vries die strijd in zijn voordeel te beslissen (€). Hij controleert Kersten inmiddels 100 procent.

De organisatie die Peter Paul de Vries ooit voorzat - de VEB - zat hem daarom op de huid om de jaarrekening niet te bespreken op de vergadering. Dat betekent ook géén vaststelling van het dividend.  "Een onwenselijke, zeer ongebruikelijke situatie", aldus Joost Schmets VEB tegenover het FD. Hij zal daarom woensdag voorstellen om het agendapunt te laten vervallen. "Er is geen accountantsverklaring, er zijn zoveel losse eindjes. Het lijkt me niet verstandig om hier over te gaan stemmen."