Nieuwe studenten moeten het dit jaar voor het eerst zonder basisbeurs doen. Minder bekend is dat het kabinet Rutte 2 ook de belastingaftrek voor studiekosten heeft afgeschaft.

Voorheen waren studiekosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dat gold zowel voor studenten die studiefinanciering ontvingen, als voor degenen die geen studiefinanciering kregen.

Vanaf dit collegejaar kunnen studenten die lenen bij uitkeringsinstantie DUO –  volgens het officiële jargon een ‘studievoorschot’ – niks meer aftrekken. Daarbij maakt het niet uit of je onder het nieuwe, of het oude stelsel van studiefinanciering valt.

En dat kan vervelend zijn, zeker omdat je vanaf dit collegejaar in tegenstelling tot vroeger, zoveel mag bijverdienen als je wilt.

Student mét studiefinanciering

Veel studenten zal het overigens een worst zijn dat die aftrek verdwijnt, omdat ze er toch geen gebruik van maakten. Voorheen gold namelijk de regel dat je studiekosten mocht aftrekken als de kosten hoger waren dan het bedrag dat je aan studiefinanciering ontving, plus de grens van 250 euro.

Wie aan een 'standaard' universiteit studeerde, had weinig aan de aftrekpost, of hij moest wel heel veel aan boeken spenderen. Maar studeerde je aan een particuliere instelling, waar het collegegeld soms kan oplopen tot boven de 10 duizend euro, dan was het wel interessant. Tenminste als je naast je studie zoveel werkte dat je inkomstenbelasting moest betalen.

Te weinig studiepunten, wel aftrek

En er was nog een groep studenten die profijt had van de aftrekpost. Zij die er niet in slaagden voldoende punten te halen, zagen dat hun prestatiebeurs werd omgezet in een lening. Balen, maar ze mochten dan wel gemaakte kosten van de belasting aftrekken. De belastingdienst hanteerde deze tabel voor de bedragen die je in dat geval kon aftrekken.

En let op: deze regels gelden nog wel voor de belastingjaren  2014 -2015. Dus misschien valt er ten aanzien van de studiekosten gemaakt in de eerste helft van 2015 nog wel wat af te trekken.

Geen 'stufi'? Aftrek blijft

De belastingaftrek voor studiemiddelen blijft wel bestaan voor studenten die geen recht op studiefinanciering hebben. Denk bijvoorbeeld aan oudere deeltijdstudenten. Die kunnen kosten die ze maken boven de grens van 250 euro aftrekken. Het gaat dan om collegegeld, studiemiddelen als boeken en materiaal dat je verplicht voor een opleiding moet aanschaffen. Ook aftrekbaar: de kosten die je maakt bij je promotie.

Er zijn ook zaken die je van de Belastingdienst nooit mag aftrekken als studiekosten. Dat geldt voor computerapparatuur, reis- en verblijfkosten, studiereizen en de inrichting van je studeerkamer.

Overigens geldt bij het aftrekken van studiekosten wel dat je moet kunnen aantonen in hoeverre je opleiding je helpt bij je huidige werk, of je toekomstige werk. Het is niet toegestaan om studiekosten van kinderen af te trekken.

Lees ook

Sociaal leenstelsel: 4 vragen over de nieuwe regeling per 1 september

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl