• Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, zal niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook de winning ervan gehalveerd moeten worden voor 2030.
  • Dat beweren de opstellers van het zogeheten Production Gap Report.
  • Fossiele brandstoffen zijn de drijvende kracht achter de opwarming van de aarde, maar er zijn internationaal nog amper afspraken gemaakt over het verminderen ervan.
  • Lees ook: Tata Steel wil door met ‘groen staal’, maar wijzigt verduurzamingsplan wel

De hoeveelheid olie, gas en steenkool die landen wereldwijd uit de grond willen halen, is volgens een groot internationaal onderzoek nog veel te groot om de klimaatdoelen te halen. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, zal niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook de winning ervan fors omlaag moeten, benadrukken de opstellers van het zogeheten Production Gap Report. De geplande productie voor 2030 zou volgens hen meer dan gehalveerd moeten worden.

Het rapport is opgesteld onder leiding van het Stockholm Environment Institute (SEI). Ook het VN-milieuprogramma (UNEP) en andere instituten werkten eraan mee. Ze zien nog een groot gat tussen de toezeggingen die landen doen op klimaatgebied en de plannen die ze maken voor de winning van fossiele brandstoffen.

Als alle plannen voor de winning van fossiele brandstoffen daadwerkelijk worden uitgevoerd, ligt de productie volgens het rapport 110 procent hoger dan wat maximaal kan worden verstookt om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. Als wordt uitgegaan van maximaal 2 graden opwarming, de minder ambitieuze limiet uit het Klimaatakkoord van Parijs (2015), dan ligt de productie volgens de berekeningen nog altijd 69 procent te hoog.

Fossiele brandstoffen veroorzaken tegen de 90 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, becijferen de onderzoekers. Daarmee zijn ze een drijvende kracht achter de opwarming van de aarde. Toch zijn er internationaal nog amper afspraken gemaakt over het verminderen ervan. Het ‘gat’ dat in het rapport wordt becijferd, is sinds 2019 “grotendeels ongewijzigd” gebleven, schrijven de onderzoekers.

Op de klimaattop in Glasgow werden landen het in 2021 voor het eerst eens over een algemene oproep om de uitstoot door steenkoolgebruik te verminderen en "inefficiënte" subsidies op fossiele brandstoffen "af te bouwen". Die passage laat veel ruimte voor interpretatie. Het was wel de eerste keer dat in een slotverklaring van een klimaattop überhaupt iets over fossiele brandstoffen stond. Landen die daar grote belangen in hebben, hielden dat jarenlang tegen.

Op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh werd vorig jaar geen zichtbare vooruitgang geboekt. Op de aankomende top in Dubai, die 30 november begint, gaat de EU pleiten voor meer ambitie. De man die dat moet gaan doen is de onlangs als Eurocommissaris aangestelde Wopke Hoekstra.

LEES OOK: Deze 2 broers verkopen zeewater in blik: door een roerige start ontdekten ze dat kritiek ook nieuwe deuren opent