Zeewater uit een blikje. De startup SEA Water van broers Tammo en Jort Wildschut ligt er sinds deze maand mee in de schappen van diverse supermarkten. Met behulp van een speciale technologie, die werkt op zonne- en windenergie, filtert het watermerk zout en andere ongewenste stoffen uit zeewater waardoor het drinkbaar wordt. 

Met drinkbaar zeewater willen de ondernemers bijdragen aan een oplossing voor het mondiale waterprobleem. “We willen de wereld laten zien wat er mogelijk is, als we minder of geen toegang hebben tot zoet water. Hoewel het aardoppervlak voor 70 procent bedekt is met water, kampen toch 2 tot 3 miljard mensen ter wereld met een watertekort”, geeft Jort aan.

De ondernemers willen laten zien tegen relatief lage kosten en met hernieuwbare energie wél drinkbaar kan worden gemaakt uit zeewater. Jort: “In ons land lijken we nu nog voldoende zoet water te hebben, maar zelfs hier moeten we anders over het gebruik ervan na gaan denken, nu de zomers droger en droger worden.”

Osmosetechnologie en hernieuwbare energie voor filteren zeewater

“We werken met een zeer energie-efficiënte omgekeerde osmosetechnologie op hernieuwbare energie, wat inhoudt dat we het zeewater door een filter laten lopen, met een installatie die enkel worden aangedreven door de zon en de wind”, legt Tammo uit. “Onze installaties – waarvan de eerste nu in IJmuiden staat – zijn compact en schaalbaar. Het enige dat je nodig hebt, is toegang tot de zee en zon.”

De modulaire installaties worden gebouwd in een 8ft container met daarop 12 zonnepanelen en leveren 11.000 liter drinkwater per dag.

De technologie, om specifiek drinkwater te maken volgens de strikte Nederlandse en Europese drinkwaterwetgeving, is samengesteld en getest in samenwerking met verschillende technische partners.

Door een consumentenmerk aan de technologie te verbinden, willen de broers consumenten er bewust van maken dat de oceaan deel uit kan maken van een oplossing voor de toenemende waterschaarste wereldwijd.

Foto: SEA Water

Slechte publiciteit bestaat niet

Waar je vooral lof voor het bedrijfsidee van Tammo en Jort zou verwachten, kwam er vlak na de introductie van SEA Water in de zomer van 2022 een golf van kritiek op de broers af. De drankkartons waarin het drinkwater bij Albert Heijn in de schappen lag, zouden slecht recyclebaar zijn en daarmee hun duurzame missie onderuit halen. Introductiepartner Albert Heijn koos eieren voor zijn geld en het water werd uit de schappen gehaald. 

“Dat was wel even heel zuur”, blikt Jort terug. “Het voelde destijds ook dubbel: we proberen bij te dragen aan een oplossing voor een wereldwijd probleem en dan gaat het alleen nog maar over de verpakking. Dat was frustrerend.”

Na de eerste schrik bleek er gelukkig waarheid te zitten in de uitdrukking ‘slechte publiciteit bestaat niet’. “We kregen ontzettend veel aandacht. Natuurlijk zaten daar critici tussen, maar het merendeel was erg positief over ons concept. Een gerenommeerd consultancybureau in Amsterdam bood ons bijvoorbeeld hulp aan bij het goed neerzetten van onze nieuwe propositie en meerdere partijen toonden interesse, ook vanuit het buitenland.”

Een van de resultaten is dat de broers momenteel bezig zijn met een pilotproject in Marokko. Bovendien legden de ondernemers de kritiek niet zomaar naast zich neer. “We zijn heel veel gesprekken aangegaan - met de critici en met allerlei experts uit de water- en verpakkingssector. We hebben gekeken wat we konden verbeteren, maar ook naar de bredere problematiek van de wereldwijde waterschaarste”, vertelt Tammo. 

Foto: SEA Water

De keuze voor de consumentenmarkt is gevallen op aluminium blikjes als verpakkingsmateriaal. SEA Water erkent dat de productie van aluminium veel energie kost, maar stelt op de website dat 75 procent van het aluminium dat ooit is gemaakt nog in omloop is, omdat het relatief goed recyclebaar is. "En nu aluminium blikjes deel uitmaken van het statiegeldsysteem, is de kans dat de blikjes in het milieu terechtkomen veel kleiner."

Ook kansen in de zakelijke markt

Waar de ondernemers zich aanvankelijk uitsluitend op de consumentenmarkt wilden richten, klopten er in de nasleep van de publicitaire storm verschillende bedrijven uit binnen- en buitenland bij hen aan die geïnteresseerd waren in hun concept. “We besloten de tijd te nemen om ons grondig voor te bereiden op een herintroductie van SEA Water in een nieuwe verpakking en onze pijlen ondertussen ook te richten op de markt van de fast moving consumer goods”, vertelt Jort. 

Voor praktisch elk product in de drankensector is water veel water nodig, legt Tammo uit. “Denk bijvoorbeeld aan alcoholische dranken. Bij de productie daarvan wordt ontzettend veel water gebruikt. Wij helpen verschillende merken om minder afhankelijk te zijn van het waternet door in plaats van kraanwater ons gefilterde zeewater te gebruiken.”

Het is een pad dat de ondernemers op termijn waarschijnlijk wel waren ingeslagen, maar door de gedwongen stap achteruit op de consumentenmarkt besloten ze zich er nu al aan te wagen. 

Het afgelopen jaar voelde soms als een crashcursus ondernemen, geven de broers toe.  “Maar uiteindelijk staan we daardoor nu wel steviger”, stelt Jort. “We hebben ons merk breder neer kunnen zetten en werken nu samen met organisaties die zich inzetten voor bescherming en behoud van de oceanen. Nu de storm is overgewaaid kunnen we ons echt gaan richten op positieve impact maken. Dat is tenslotte waarom we dit begonnen zijn: mensen laten zien dat zeeën en oceanen bij kunnen dragen aan een oplossing voor de wereldwijde waterschaarste."

LEES OOK Amsterdamse fruitijsjes stuitten in Nederland op een ‘Ola-muur’ en veroveren nu Duitsland – maar hoe gezond is vruchtenijs?