Het aantal faillissementen is in september opnieuw toegenomen. Op jaarbasis zit het aantal faillissementen daarmee al zeventien maanden op rij in de lift, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorige maand werden volgens het CBS 278 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 25 meer dan in augustus, wat neerkomt op een stijging van 9 procent.

De ontwikkeling van het aantal uitgesproken faillissementen laat een grillig verloop zien. In mei 2013 werd met 911 een piek bereikt. In de jaren erna, tot augustus 2017, nam het aantal bedrijven dat kopje onder ging weer af. Vervolgens was een vlak verloop te zien tot mei 2020, toen de coronapandemie uitbrak. Sindsdien is het aantal faillissementen verder afgenomen, tot in augustus 2021 een laagterecord werd bereikt.

Sinds mei 2022 ligt het aantal faillissementen echter onafgebroken hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, zoals te zien is in de onderstaande grafiek.

In de eerste negen maanden van 2023 zijn ruim 60 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2022.

Het aantal faillissementen per branche

Van alle bedrijven die over de kop gingen, vielen vorige maand de grootste klappen in de specialistische zakelijke dienstverlening, zoals advisering en onderzoek: hier werden 50 bedrijven failliet verklaard. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van augustus, toen de teller op 26 stond.

In de handel, de bedrijfstak met de meeste ondernemingen, gingen 44 bedrijven failliet. Dat is bijna een halvering ten opzichte van augustus, toen voor 86 bedrijven het doek viel. Ook in de bouwnijverheid nam het aantal faillissementen af. In de horeca daarentegen vielen meer ondernemingen om: 25, tegen 19 in augustus. Dat gold ook voor financiële instellingen.

LEES OOK: BCC failliet: 5 vragen over je rechten als klant, als je een aanbetaling hebt gedaan